Här hittar du dokument och kartor för projekt Aurora Line, tidigare kallat Messaure-Keminmaa.

Koncessionsansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Samrådsredogörelse

Information om projektet

Granskad