Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ta del av samrådsunderlag

Nu finns ett samlat samrådsunderlag som beskriver sträckningsförslaget för den planerade luftledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland.

I samrådsunderlaget kan du ta del av handlingar och utredningar som rör sträckningsförslaget och dess utredningskorridor. Alla dokument hittar du under ”Dokument och kartor”.

Att finna en lämplig sträckning för ledningen är en lång process. Efter utredningar och myndighetsdialog har vi nu valt en utredningskorridor som huvudalternativ för fortsatt arbete med att hitta en lämplig sträckning för den nya ledningen. Den föreslagna korridoren går i huvudsak parallellt med befintlig stamnätsledning och bedöms ge mindre negativ påverkan än övriga alternativ då vi undviker ingrepp i ny obruten mark.

Samrådsprocessen är i full gång

I samrådet har fastighetsägare, närboende och ytterligare intressenter möjlighet att skicka in yttranden som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen och den framtida ansökan. Utifrån de synpunkter som kommer in under samrådet kan justeringar av sträckningsförslaget inom korridoren bli aktuella.
Samråd pågår mellan 16 mars 2020 och 17 maj 2020. När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar vanligt förekommande frågor. Tillsammans med tidigare identifierade värden och resultatet från myndighetsdialogen hösten 2018, bidrar inkomna yttranden till underlaget som påverkar valet av lämplig sträckning.

Frågor och kontaktpersoner

Välkommen att kontakta oss på Svenska kraftnät om du har frågor om projektet. Kontaktuppgifter hittar du på projektets webbplats www.svk.se/messaure-keminmaa.

Du kan också skicka dina frågor per e-post till messaure-keminmaa@svk.se eller kontakta: 

Mats Hannevad
Kontaktperson
Telefon: 073-035 44 55
E-post: mats@skogmarkkonsult.se

Lämna synpunkter fram till 17 maj

Skicka dina synpunkter via e-post till registrator@svk.se eller via post till Svenska kraftnät, att. Matilda Björkheden, Box 1200, 172 24 Sundbyberg – ange diarienummer Svk 2017/298.