Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Markundersökningarna fortsätter under året

De markundersökningar som inleddes i somras fortsätter fram till slutet av september i år. Syftet med undersökningarna är att samla in information om markens egenskaper inför kommande byggnation.

Under våren fokuserar vi främst på sträckan Mehedeby–Jälla och för denna sträcka har ungefär hälften av markundersökningarna genomförts hittills. Efter detta övergår vi till sträckorna Plenninge–Odensala och Bredåker–Jälla. Markundersökningar kan dock komma att ske på samtliga delsträckor under hela perioden fram till slutet av september. På sträckan Jälla–Plenninge återstår endast ett fåtal markundersökningar, då de flesta genomfördes förra året.

I nästa steg kommer vi att gå igenom all information som har samlats in om markens egenskaper, för att kunna välja lämpliga fundament till varje stolpe.

Under undersökningarna används en banddriven, alternativt en åttahjulig, borrvagn som borrar hål på cirka fem centimeter i diameter och som sedan fylls med jord. Grundvattenrör på cirka två centimeter i diameter installeras och lämnas kvar för fortsatta mätningar av säsongsvariation. Arbetet utförs av Sweco på uppdrag av Svenska kraftnät.

Vi har ansökt om tillstånd att bygga 

För att bygga kraftledningar behöver Svenska kraftnät först få tillstånd, så kallad nätkoncession, från Energimarknadsinspektionen (Ei). Den 5 oktober 2023 skickade vi in vår ansökan om nätkoncession till Ei, som nu kommer att granska den och skicka den på remiss till sakägare och andra intressenter.

I koncessionsansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning där vi redogör för hur ledningarna förväntas påverka omgivningen och vilka åtgärder som vidtas för att minimera den påverkan. Vi redogör även för valet av utbyggnadsförslagsförslag och teknisk utformning, samt för bedömningskriterierna som legat till grund för valen.

På sidan Dokument och kartor hittar du detaljerade kartor, koncessionsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.

Så går det till när vi bygger en ny elförbindelse

Arbetet med att bygga en ny elförbindelse tar många år. Här är några av de huvudmoment som ingår i processen. Projektet befinner sig just nu i fasen detaljprojektering.

 

Bilden visar de olika faserna när man bygger en ny elförbindelse.

 

På sidan Utbyggnadsprocessen kan du läsa mer om hur det går till när vi bygger nya elförbindelser.

Kontakta oss gärna vid frågor

Om du har frågor eller funderingar om fältarbeten eller utbyggnadsprocessen är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Jonas Owén
Kontaktperson
072-570 13 19
jonas.owen@sweco.se