Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bredåker–Jälla

Följ projektet via

Transmissionsnätet stärks mellan Bredåker och Jälla.

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet genom att förnya en befintlig 220 kV-ledning samt att bygga ytterligare en ny 220 kV-ledning mellan befintlig station Bredåker och ny station Jälla.

Transmissionsnätet stärks mellan Bredåker och Jälla.

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet genom att förnya en befintlig 220 kV-ledning samt att bygga ytterligare en ny 220 kV-ledning mellan befintlig station Bredåker och ny station Jälla.

Behovet av reinvestering är den viktigaste drivkraften för projekten inom Uppsala då transmissionsnätets ledningar snart uppnår sina tekniska livslängder. Men det finns även ett ökat behov av ökad kapacitet in mot Uppsala.

Därför planerar Svenska kraftnät att förnya en befintlig 220 kV-ledning samt att bygga ytterligare en ny 220 kV-ledning mellan befintlig station Bredåker och ny station Jälla i Uppsala kommun.

De föreslagna åtgärderna bidrar till driftsäkerhet men ger även möjlighet till ett ökat uttag från transmissionsnätet i Uppsalaområdet vilket gör att Svenska kraftnät kan tillmötesgå ansökningar om utökade uttagsabonnemang. Åtgärderna ger också en ökad robusthet i transmissionsnätet.

Nytt om Bredåker–Jälla

En borrvagn i skog och snö. En gulklädd person står bredvid borrvagnen.

Markundersökningarna fortsätter under året


De markundersökningar som inleddes i somras fortsätter fram till slutet av september i år. Syftet med undersökningarna är att samla in information om markens egenskaper inför kommande byggnation.

Vi har valt utbyggnadsförslag och ansökt om nätkoncession


Svenska kraftnät har nu arbetat fram ett slutligt utbyggnadsförslag för de planerade 400 kV-ledningarna mellan Mehedeby och Odensala. Vi har även ansökt om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen för att bygga ledningarna.

Markundersökningar genomförs i sommar


Planeringen och projekteringen av ledningarna mellan Mehedeby och Odensala fortsätter. Från mitten av augusti kommer ett antal geotekniska undersökningar att genomföras på sträckan. Syftet med undersökningarna är att samla in information om markens egenskaper.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog om utredningskorridorer 2021
Samråd om sträckningsförslag samt informationsmöten 2022
Koncessionsbeslut Ei 2024 - 2026
Byggstart 2026 - 2029
Drifttagning nya ledningar 2028 - 2032

Projekt i närheten

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar.

Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Karta Bredåker–Jälla

En karta med en linje mellan Bredåker och Jälla. (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Klicka på kartan för att förstora den.

Ställ en fråga om Bredåker–Jälla

Ställ din fråga och ange din e-post. Frågor som kommer in via detta formulär besvaras efter den 12 augusti.

Kontakt