Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samrådsperioden avslutad

Samrådsperioden för den planerade nya ledningen mellan Bysingsberg och Munga är avslutad. Nu påbörjas arbetet med att sammanställa och bemöta de yttranden som kommit in. Detta resultat kommer att finnas i en samrådsredogörelse som vi kommer att publicera här på projektets webbplats i höst.

Samrådsperioden avslutad

Samrådsperioden påbörjades 4 april och avslutades 30 juni. För markägare och andra berörda som ville föra en dialog om sträckningsförslaget för den nya planerade ledningen mellan Bysingsberg och Munga hölls öppet hus i Skultuna. Under samrådsperioden har det dessutom varit möjligt att lämna skriftliga synpunkter på utbyggnadsförslaget. De yttranden som kommit in sammanställer och bemöter vi nu i en samrådsredogörelse som vi publicerar här på projektets webbplats i höst.

Vad händer nu?

Utifrån resultatet av samrådsprocessen tillsammans med myndighetsdialog och tidigare identifierade värden gör Svenska kraftnät en samlad bedömning och väljer den sträckning som sammantaget innebär minst påverkan på omgivningen.

När vi kommit fram till bästa möjliga sträckningsförslag görs en miljökonsekvensbeskrivning och ansöker därefter om koncession (tillstånd att bygga) för ledningen hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Samrådsredogörelsen bifogas koncessionsansökan.