Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bysingsberg–Munga

Följ projektet via

Transmissionsnätet stärks mellan Bysingsberg och Munga

Svenska kraftnät planerar att bygga ny 400 kV-kraftledning mellan Bysingsberg och Munga i Västerås kommun. Den nya ledningen ersätter gammal ledning som uppnått sin tekniska livslängd samtidigt som den ska bidra till att stärka transmissionsnätet och öka överföringskapaciteten.

Transmissionsnätet stärks mellan Bysingsberg och Munga

Svenska kraftnät planerar att bygga ny 400 kV-kraftledning mellan Bysingsberg och Munga i Västerås kommun. Den nya ledningen ersätter gammal ledning som uppnått sin tekniska livslängd samtidigt som den ska bidra till att stärka transmissionsnätet och öka överföringskapaciteten.

Vi planerar att anlägga en ny 400 kV-kraftledning mellan Bysingsberg och Munga i Västerås kommun. Samtidigt byggs en helt ny station i Munga. Den nya kraftledningen är en del av Svenska kraftnäts satsning NordSyd för att förstärka och förnya transmissionsnätet.  

Investeringen ska bidra till en trygg elförsörjning för bostäder, industrier, företag, och övriga samhällsfunktioner i Mälardalen nu och i framtiden.

Nytt om Bysingsberg–Munga

Fältbesök genomförs längs delar av sträckan


Under vecka 12 kommer vi på Svenska kraftnät genomföra fältbesök på delar av sträckan för Bysingsberg–Munga. Under samma period pågår också markundersökningar i andra delar för den planerade ledningen.

Vi markundersöker inför placering av stolpar


Arbetet fortsätter med den planerade kraftledningen mellan Bysingsberg och Munga. Under mars månad kommer vi göra så kallade geotekniska markundersökningar längs sträckan. Det gör vi för att kunna välja rätt fundament till stolpplatserna.

Fältbesök under vecka 6


Under vecka 6 kommer Svenska kraftnät göra fältbesök längs sträckan för den planerade ledningen mellan Bysingsberg och Munga. Det gör vi för att undersöka framkomligheten inför kommande markundersökningar med borrvagn.

Preliminär tidplan

Händelse Tidpunkt
Godkänd koncession 2025
Projektering 2023–2025
Planerad byggstart 2026
Ledning i drift 2028

Projekt i närheten

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar.

Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Karta över Bysingsberg–Munga

Karta över sträckning (.jpg) Öppnas i nytt fönster

För större karta klicka på bilden

Ställ en fråga Bysingsberg–Munga

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontakt