Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bysingsberg–Munga

Följ projektet via

Transmissionsnätet stärks mellan Bysingsberg och Munga

Svenska kraftnät planerar att bygga ny 400 kV-kraftledning mellan Bysingsberg och Munga i Västerås kommun. Den nya ledningen ersätter gammal ledning som uppnått sin tekniska livslängd samtidigt som den ska bidra till att stärka transmissionsnätet och öka överföringskapaciteten.

Transmissionsnätet stärks mellan Bysingsberg och Munga

Svenska kraftnät planerar att bygga ny 400 kV-kraftledning mellan Bysingsberg och Munga i Västerås kommun. Den nya ledningen ersätter gammal ledning som uppnått sin tekniska livslängd samtidigt som den ska bidra till att stärka transmissionsnätet och öka överföringskapaciteten.

Vi planerar att anlägga en ny 400 kV-kraftledning mellan Bysingsberg och Munga i Västerås kommun. Samtidigt byggs en helt ny station i Munga. Den nya kraftledningen är en del av Svenska kraftnäts satsning NordSyd för att förstärka och förnya transmissionsnätet.  

Investeringen ska bidra till en trygg elförsörjning för bostäder, industrier, företag, och övriga samhällsfunktioner i Mälardalen nu och i framtiden.

Nytt om Bysingsberg–Munga

Undersökningar i fält vecka 45


Under vecka 45 kommer Svenska kraftnät genomföra kontroll av framtagen markmodell och inmätning av hinder i fält på sträckan för den planerade kraftledningen mellan Bysingsberg och Munga.

Ansökan om koncession nu inlämnad till Energimarknadsinspektionen


I början av september lämnade Svenska kraftnät in ansökan om koncession för att få bygga den nya 400 kV-ledningen mellan Bysingsberg och Munga till Energimarknadsinspektionen. Nu kommer Energimarknadsinspektionen att handlägga ärendet och fattar sedan beslut om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Flygskanning planerad till 17 augusti


Torsdag 17 augusti planerar Svenska kraftnät att genomföra flygskanning på sträckan för den nya ledningen. Vid ostadigt väder skjuts flygskanningen upp till slutet av vecka 34.

Preliminär tidplan

Händelse Tidpunkt
Godkänd koncession 2025
Projektering 2023–2025
Planerad byggstart 2026
Ledning i drift 2028

Projekt i närheten

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar.

Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Karta över Bysingsberg–Munga

Karta över sträckning (.jpg) Öppnas i nytt fönster

För större karta klicka på bilden

Ställ en fråga Bysingsberg–Munga

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontakt

Granskad