Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bysingsberg-Munga

Följ projektet via

Transmissionsnätet stärks mellan Bysingsberg och Munga

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet med en ny 400 kV-ledning mellan station Bysingsberg och station Munga i Västerås kommun.

Transmissionsnätet stärks mellan Bysingsberg och Munga

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet med en ny 400 kV-ledning mellan station Bysingsberg och station Munga i Västerås kommun.

Behovet av reinvestering är den viktigaste drivkraften för projekten inom Västerås då transmissionsnätets ledningar snart uppnår sina tekniska livslängder. Den nya 400 kV-ledningen är en förutsättning till ökad överföringskapacitet över snitt 2, både vad gäller aktuellt behov och för att kapaciteten successivt ska kunna öka i framtiden vartefter ledningarna över Snitt 2 uppgraderas inom initiativet NordSyd.

De föreslagna åtgärderna ger även möjlighet till ett ökat uttag från transmissionsnätet i Mälardalen vilket gör att Svenska kraftnät kan tillmötesgå ansökningar om utökade uttagsabonnemang. Åtgärderna ger också en ökad robusthet i transmissionsnätet.

Nytt om Bysingsberg-Munga

Bild på kraftledningar.

Samrådsperioden avslutad


Samrådsperioden för den planerade nya ledningen mellan Bysingsberg och Munga är avslutad. Nu påbörjas arbetet med att sammanställa och bemöta de yttranden som kommit in. Detta resultat kommer att finnas i en samrådsredogörelse som vi kommer att publicera här på projektets webbplats i höst.

Öppet hus i för ledningsprojektet Bysingsberg-Munga


Svenska kraftnät bjuder härmed in till öppet hus för samråd gällande den planerade kraftledningen samt tillhörande ledningsåtgärder mellan Bysingsberg och Munga i Västerås kommun.

Bild på en kraftledning

Inbjudan till samråd för Bysingsberg-Munga


Efter en inledande myndighetsdialog under vår/sommar 2021 bjuder nu Svenska kraftnät in till samråd om ett sträckningsförslag inom en utredningskorridor för den planerade luftledningen mellan Bysingsberg och Munga i Västerås kommun.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog Vår, sommar 2021
Samråd Vår 2022
Planerad erhållen koncession 2025
Projektering 2025
Byggstart 2027
Planerad idrifttagning 2028

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Karta över Västerås med projekt Bysingsberg-Munga

Ställ en fråga Bysingsberg-Munga

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontakt

Granskad