Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En dialog är inledd

Svenska kraftnät inleder nu en dialog med berörda kommuner, länsstyrelser och myndigheter om en ny 400 kV-ledning i stamnätet för el, som ska ersätta en befintlig 220 kV-ledning mellan stationerna Hamra och Överby. Syftet med ledningen är att öka överföringskapaciteten och säkra den framtida elförsörjningen i Stockholmsregionen.

Dialog är viktigt när Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse. För att säkerställa att vi väljer den sträckning för luftledningen som innebär minst påverkan på människors hälsa och miljön studerar vi flera alternativ utifrån aspekter som teknik, säkerhet och omgivningspåverkan. I det här skedet pågår en utredning kring två breda utredningskorridorer. Nu inleder vi samtal med berörda kommuner, länsstyrelser och speciellt berörda myndigheter för att inhämta ytterligare information om utredningskorridorerna.

Samråd under 2020

I nästa steg hålls samråd där fastighetsägare, närboende och andra intressenter kan lämna synpunkter på ett sträckningsförslag inom den valda korridoren. Samrådet är planerat att starta våren 2020. När en sträckning sedan är bestämd söks tillstånd hos Energimarknadsinspektionen för att få bygga ledningen. Byggstarten är beräknad till år 2027 med drifttagning år 2029.

En av flera förstärkningar i regionen

Storstockholm Väst är benämningen på flera nya förstärkningar i stamnätet som planeras i de västra delarna av Stockholm, där 220 kV-ledningar uppgraderas till 400 kV. 

I och med att Stockholm växer ökar även behovet av el. Den nya elförbindelsen mellan Hamra och Överby bidrar till att förstärka Stockholmsregionens elnät med högre spänningsnivå i västra Stockholm. Därmed upprätthåller vi driftsäkerheten i elnätet, både vid normal drift av nätet och i samband med fel och underhållsarbeten. Risken för elavbrott i regionen minskar samtidigt som möjligheten att göra planerade avbrott på stamnätet förbättras.