Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svar på inkomna yttranden i en samrådsredogörelse

Samrådet för den nya elförbindelsen Hamra-Överby är avslutad. Den närmaste tiden kommer vi att gå igenom de yttranden som har kommit in under samrådsperioden.

Alla inkomna yttranden och våra kommentarer till dem sammanställer vi i ett samrådsunderlag som vi publicerar här på webben tidigast under augusti/september. Du som har skickat in ett yttrande kommer alltså inte få ett personligt svar.

Efter att samrådsredogörelsen är klar kommer utbyggnadsförslaget att uppdateras, sedan följer fortsatta utredningar och inventeringar för att ta fram en koncessionslinje. Detta arbete fortsätter under våren 2021.

Inkomna yttranden och förslag väger vi samman med resultat från inventering inventeringsresultat samt resultat av den fortsatta projekteringen.

Samrådet pågick mellan 21 april till 10 juni då berörda och allmänheten haft möjlighet att ge synpunkter på förslaget och lämna yttranden. En inbjudan skickades ut till en bred samrådskrets, där bland annat berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter ingår.