Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Jälla-Plenninge

Följ projektet via

Transmissionsnätet stärks mellan Jälla-Plenninge.

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet genom att bygga en ny dubbel 400 kV luftledning från ny planerad station Jälla fram till planerad station Plenninge i Uppsala kommun.

Transmissionsnätet stärks mellan Jälla-Plenninge.

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet genom att bygga en ny dubbel 400 kV luftledning från ny planerad station Jälla fram till planerad station Plenninge i Uppsala kommun.

Behovet av reinvestering är den viktigaste drivkraften för projekten inom Uppsala då transmissionsnätets ledningar snart uppnår sina tekniska livslängder. Men det finns även ett ökat behov av ökad kapacitet in mot Uppsala.

Därför planerar Svenska kraftnät att bygga en ny dubbel 400 kV luftledning från ny planerad station Jälla fram till planerad station Plenninge i Uppsala kommun.

De föreslagna åtgärderna bidrar till driftsäkerhet men ger även möjlighet till ett ökat uttag från transmissionsnätet i Uppsalaområdet vilket gör att Svenska kraftnät kan tillmötesgå ansökningar om utökade uttagsabonnemang. Åtgärderna ger också en ökad robusthet i transmissionsnätet.

Nytt om Jälla-Plenninge

Samrådsperioden avslutad


Samrådsperioden för den planerade nya ledningen mellan Jälla och Plenninge är avslutad. Nu påbörjas arbetet med att sammanställa och bemöta de yttranden som kommit in. Detta resultat kommer att finnas i en samrådsredogörelse som vi kommer att publicera här på projektets webbplats i vinter.

Kraftledningsstolpe med en stad i bakgrunden, nattetid.

Inbjudan till samråd för Jälla-Plenninge


Efter en inledande myndighetsdialog under vår/sommar 2021 bjuder nu Svenska kraftnät in till samråd om ett sträckningsförslag inom en utredningskorridor för den planerade luftledningen mellan Jälla och Plenninge i Uppsala kommun.

Kraftledningsstolpe med en stad i bakgrunden, nattetid.

Öppet hus i för ledningsprojektet Jälla-Plenninge


Svenska kraftnät bjuder härmed in till öppet hus för samråd gällande den planerade kraftledningen samt tillhörande ledningsåtgärder mellan Jälla och Plenninge i Uppsala kommun.

Preliminär tidplan för ledningsprojekten i Uppsalaområdet

Myndighetsdialog om utredningskorridorer 2021
Samråd om sträckningsförslag samt informationsmöten 2022
Koncessionsbeslut 2024-2026
Byggstart 2026-2027
Drifttagning av nya ledningar 2028-2030

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Karta Jälla-Plenninge.

Ställ en fråga om Jälla-Plenninge

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontakt

Granskad