Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plenninge-Odensala

Följ projektet via

Transmissionsnätet stärks mellan Plenninge-Odensala.

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet genom att bygga en ny dubbel 400 kV luftledning från planerad station Plenninge i Uppsala kommun fram till station Odensala i Sigtuna kommun. Sträckan passerar även genom Knivsta kommun.

Transmissionsnätet stärks mellan Plenninge-Odensala.

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet genom att bygga en ny dubbel 400 kV luftledning från planerad station Plenninge i Uppsala kommun fram till station Odensala i Sigtuna kommun. Sträckan passerar även genom Knivsta kommun.

Behovet av reinvestering är den viktigaste drivkraften för projekten inom Uppsala då transmissionsnätets ledningar snart uppnår sina tekniska livslängder. Men det finns även ett ökat behov av ökad kapacitet in mot Uppsala.

Därför planerar Svenska kraftnät att bygga en ny dubbel 400 kV luftledning från planerad station Plenninge i Uppsala kommun fram till station Odensala i Sigtuna kommun. Sträckan passerar även genom Knivsta kommun.

De föreslagna åtgärderna bidrar till driftsäkerhet men ger även möjlighet till ett ökat uttag från transmissionsnätet i Uppsalaområdet vilket gör att Svenska kraftnät kan tillmötesgå ansökningar om utökade uttagsabonnemang. Åtgärderna ger också en ökad robusthet i transmissionsnätet.

Nytt om Plenninge-Odensala

Kompletterande samråd för Danmark


Svenska kraftnät bjuder in till kompletterande samråd för den planerade kraftledningen vid Danmark, Uppsala kommun.

Inbjudan till kompletterande samråd för Halmby


Svenska kraftnät bjuder in till kompletterande samråd för den planerade kraftledningen vid Halmby i Uppsala kommun och Knivsta kommun.

Samrådsperioden för område Danmark avslutad


Det kompletterande samrådet för område Danmark är nu avslutat. Nu påbörjas arbetet med att sammanställa och bemöta de yttranden som kommit in. Resultat kommer att finnas i samrådsredogörelsen för Plenninge-Odensala som vi planerar att publicera här på projektets webbplats i vinter.

Preliminär tidplan för ledningsprojekten i Uppsalaområdet

Myndighetsdialog om utredningskorridorer 2021
Samråd om sträckningsförslag samt informationsmöten 2022
Koncessionsbeslut 2024-2026
Byggstart 2026-2027
Drifttagning av nya ledningar 2028-2030

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Karta Plenninge-Odensala.

Ställ en fråga om Plenninge-Odensala

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontakt

Granskad