Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planer för koncessionsansökan

Under andra halvan av 2021 arbetade Svenska kraftnät med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den framtagna sträckan mellan Odensala och Överby. Under arbetets gång höjdes kraven på utredningar kopplat till påverkan på luftfarten och i detta fall Swedavias anläggningar vilket föranlett ytterligare fördjupade utredningar. I nuläget planeras inskick av koncessionsansökan till andra kvartalet år 2022.

Efter att koncessionsansökan skickats in till Energimarknadsinspektionen (Ei) ska ansökan handläggas och Ei beslutar sedan om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning. Under Ei:s handläggning skickas ärendet ut på remiss till berörda sakägare som då har möjlighet att lämna sina synpunkter till Ei. I det fall Ei:s beslut sedan överklagas avgörs ärendet av regeringen.