Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggstarten är senarelagd och under våren startar markundersökningar

Den övergripande tidplanen för projektet har skjuts fram och byggstarten är planerad att inledas 2029. Därmed beräknas den förnyade ledningen vara i drift 2030. De förberedande arbetena fortsätter trots det som planerat och under våren inleds markundersökningarna vid planerade stolpplatser.

Den planerade byggstarten senareläggs till 2029

Den övergripande tidplanen för projektet har skjuts fram och byggstarten är planerad att inledas 2029. Därmed beräknas den förnyade ledningen vara i drift 2030. Anledningen till förskjutningen är att södergående förnyelseprojekt på Västkusten har prioriterats upp och ska genomföras innan Skogssäter-Kilanda. Förnyelsen är också beroende av den nya 400 kV-ledningen som planeras från Stenkullen upp till Skogssäter är i drift innan avbrott kan tas på Skogssäter-Kilanda. Projekteringen kommer att fortsätta som planerat och nästa steg blir markundersökningar som inleds i maj.

Markundersökningar startar under våren

Vid markundersökningarna används en borrbandvagn för att göra provhål i marken så att grundförhållandena kan bestämmas. Utifrån resultatet avgörs sedan vilka fundament och stolpar som ska användas på respektive plats. Både vid användning och transport av borrbandvagn vidtar vi åtgärder för att minimera påverkan på omgivningen. Markundersökningar startar under våren och pågår fram till slutet av året. Arbetena inleds i sträckans norra del och görs sedan i södergående riktning.

Markundersökningarna utförs av Loxia på uppdrag av Svenska kraftnät. Eventuella skador som kan uppstå på exempelvis mark eller vägar ska återställas av Svenska kraftnät alternativt ersättas ekonomiskt.  

Dialog med fastighetsägare där stolpar placeras

Svenska kraftnäts fortsätter arbetet med att kontakta fastighetsägare för att samla in eventuella önskemål på stolparnas placeringar på fastigheten. Faktorer som byggbarhet, naturvärden och markförhållanden behöver också beaktas, men förhoppningen är att hitta stolpplatser som både är lämpliga för fastighetsägare och som är byggtekniskt acceptabla.