Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommarens byggarbeten

Arbetet med att bygga den nya luftledningen går enligt tidplan. Nu är entreprenören Dalekovod klara med mycket av markförberedelserna och fortsätter med lindragning  och att resa stolpar på olika platser längs sträckningen.

Tack för ert tålamod under den period då vi utfört störande arbetsmoment som exempelvis sprängning, schaktning och borrning.

Få byggarbeten längs ledningens norra del

I ledningsgatan för stolpar med nummer 1–7 finns nu platsgjutna fundament där stolparna kommer att resas senare i höst samt under 2021. Just nu arbetar vi i andra områden längs ledningssträckan.

Befintlig ledning rivs samtidigt som vi reser nya stolpar

Ledningen ersätter en befintlig luftledning som i stort byggs i samma ledningsgata. Den befintliga ledningen rivs samtidigt som vi bygger den nya.

I ledningsgatan för stolparna nummer 8–14 är de gamla stolparna rivna och på plats finns nu nya platsgjutna fundament. I juli börjar vi att montera ihop och resa de nya stolparna. Detta arbetsmoment innebär inte samma buller som när vi genomförde markförberedelserna. Däremot kan det låta tillfälligt i närheten av arbetsplatsen när vi utför de sista åtgärderna på bultar under monteringen. När monteringen är klar på den här sträckan sker lindragningen. Lindragningen tar lång tid och kommer fortsätta in i september.

Den nya luftledningen kommer att korsa Ågestavägen mellan stolpe 12 och 13. För att kunna möjliggöra lindragningen på ett säkert sätt, kommer tillfälligt skydd att sättas upp över Ågestavägen.

Lindragning längs halva sträckningen i söder

Längs stolpar med nummer 15–30 har entreprenören monterat och rest stolpar på platsgjutna fundament. Under juli börjar vi med lindragningen mellan dessa stolpar vilket beräknas pågå fram till september. Det är arbetsmoment som inte innebär höga bullernivåer

Bullrande arbeten i närheten av Lissmavägen

Vid montering av nya linor på våra luftledningar, krävs skarvning av linor under själva lindragningen vilket görs med hjälp av sprängmedel, så kallad sprängskarvning. Vid stolpe 31, väster om området Gräsvreten kommer vi att utföra sprängskarvning över några veckor från slutet av juli och under augusti. Ljudet från varje sprängsalva är hög och kan höras på långt håll beroende på vindriktningen. Totalt beräknar vi att vi kommer behöva spränga 24 gånger.

Arbete med fundament vid station Ekudden

Intill stationen Ekudden kvarstår fundamentsarbeten vid stolpplatserna med nummer 32 och 33. Det beräknas vara klart inom de närmsta veckorna.

Parallellt med arbetet med luftledningen har vi även påbörjat utbyggnaden av Svenska kraftnäts nya ställverk inom Ekuddens stationsområde.

Tidplan för att riva befintliga ledningar

Den nya ledningen som nu byggs kommer att ersätta den befintliga ledningen RL55 mellan station Högdalen i Stockholm och station Ekudden i Huddinge. Preliminär tidplan för att riva ledningen i närheten av er är våren 2021. Ytterligare en ledning, KL23, kommer att kunna rivas när den nya ledningen är i drift. Preliminär tidplan för den rivningen är 2023.

Välkommen att kontakta oss

Henric Carlsson, kontaktperson för markägarfrågor på Svenska kraftnät Telefon: 076-108 59 43, E-post: henric.carlsson@vattenfall.com

Milica Dragas, kontaktperson hos entreprenören Dalekovod Telefon: 070-611 71 71, E-post: milica.dragas@dalekovod.hr

Kine Larsson, projektledare på Svenska kraftnät Telefon: 010-475 80 79, E-post: kine.larsson@svk.se