Hoppa till huvudinnehåll

Vi utför provborrningar där ledningen planeras

Denna vecka startar vi provborrningar för att undersöka marken längs den tilltänkta sträckan där den nya luftledningen planeras. Arbetet är en del av projekteringen där olika typer av markundersökningar görs.

Borrningarna väntas pågå drygt två veckor.

Provborrningar med borrvagn för att undersöka marken

För att kunna välja rätt typ av fundament för varje stolpe behöver vi undersöka marken med en mindre borrmaskin, en så kallad borrvagn. På varje plats borras ett eller flera hål på cirka 5 centimeter i diameter som sedan fylls med jord.