Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Informationsmöten skjuts upp med anledning av coronaviruset

Under våren planerade Svenska kraftnät att genomföra lokala informationsmöten för att redogöra om det planerade förnyelsearbetet och hur det kan påverka berörda fastighetsägare. Med hänsyn till coronaviruset covid-19 gör Svenska kraftnät bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra mötena som planerat. Därför senareläggs mötena tills läget har förbättrats.

Nya datum skickas ut så snart bedömningen är att möten av denna sort kan hållas utan risk för gemenemans hälsa. De osäkra omständigheterna gör att det i nuläget inte går att säga när det kan bli.

Vi beklagar givetvis detta och hoppas kunna hålla informationsmöten inom en snar framtid. Vi i projektet finns precis som alltid tillgängliga för att besvara era frågor och kan nås antingen på telefon eller e-post. Kontaktuppgifter finns på brevets sista sida och på webbplatsen:  www.svk.se/soderasen-barseback.

Kontakt tas med fastighetsägare där stolpar placeras

Svenska kraftnät kommer att ta kontakt med fastighetsägare där stolpar är planerade att placeras. Berörda fastighetsägare på sträckans norra halva kontaktas innan sommaren medan det för fastighetsägare på den södra halvan kan dröja till efter sommaren. Det finns då möjlighet att lämna eventuella önskemål om stolparnas placeringar. Flera faktorer som byggbarhet, naturvärden och markförhållanden behöver också beaktas, men förhoppningen är att hitta stolpplatser som både är lämpliga för fastighetsägare och som är byggtekniskt acceptabla. 

Projektet går vidare enligt plan

I övrigt fortsätter arbetet som planerat och den övergripande tidplanen är alltjämt att byggstarten ska ske 2022. Under våren görs kultur- och naturvärdesinventeringar samt fältmätningar. Med start i mitten av april åker personal runt i bil och tar sig fram till fots i ledningsgatan. Inventeringarna och inmätningar pågår fram till sommaren. Efter sommaren planeras markundersökningar att inledas. Då används borrbandvagnar för att avgöra markens förhållande i syfte att bestämma var och hur fundamenten ska byggas.

Byggnationen går sedan till så att fundamenten byggs medan den befintliga ledningen är i drift och kan därför inte placeras där stolparna är belägna idag. Generellt förskjuts stolparnas placeringar runt 10-15 meter i ledningens längdriktning och placeras antingen framför eller bakom nuvarande placering. För största delen av ledningen undviks förskjutningar på bredden och ledningens sträckning blir i princip densamma som idag. För delsträckan närmast Barsebäck, där ledningen går parallellt med andra transmissionsnätsledningar, kommer dock en förskjutning med ungefär 15 meter att bli aktuell för att öka avståndet mellan ledningarna. När fundamenten är byggda monteras stolparna. Den befintliga ledningen tas sedan ur drift för resningen av stolparna och lindragningen. När den nya ledningen är i drift 2024 kan den ålderstigna ledningen rivas. I samband med rivningen tas gamla fundament upp och marken återställs.