Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Söderåsen-Barsebäck

Följ projektet via

Förnyelse av 400 kV-ledning mellan Söderåsen och Barsebäck

Den ålderstigna 400 kV-ledning mellan Söderåsen och Barsebäck behöver ersättas för att fortsatt kunna leverera en trygg och pålitlig elförsörjning till sydvästra Sverige.

Mer om projektet

Förnyelse av 400 kV-ledning mellan Söderåsen och Barsebäck

Den ålderstigna 400 kV-ledning mellan Söderåsen och Barsebäck behöver ersättas för att fortsatt kunna leverera en trygg och pålitlig elförsörjning till sydvästra Sverige.

Mer om projektet

Nytt om Söderåsen-Barsebäck

Välkomna på digitalt informationsmöte 8 juni 18.00


Svenska kraftnät välkomnar er på digitalt informationsmöte tisdag 8 juni. Sändningen startar 18.00 och pågår fram till runt 19.00. Inledningsvis håller Svenska kraftnät en presentation med information om projektet. Därefter följer en öppen frågestund.

Markundersökningar startar i oktober


Med start i oktober kommer markundersökningar att utföras vid planerade stolpplaceringar längs ledningssträckan. Vid markundersökningarna används en borrbandvagn för att göra provhål i marken så att grundförhållandena kan bestämmas. Utifrån resultatet avgörs sedan vilka fundament och stolpar som ska användas på respektive plats

Informationsmöten skjuts upp med anledning av coronaviruset


Under våren planerade Svenska kraftnät att genomföra lokala informationsmöten för att redogöra om det planerade förnyelsearbetet och hur det kan påverka berörda fastighetsägare. Med hänsyn till coronaviruset covid-19 gör Svenska kraftnät bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra mötena som planerat. Därför senareläggs mötena tills läget har förbättrats.

Fakta om projektet

400 kV-ledningen melllan Söderåsen och Barsebäck är ålderstigen och ska förnyas. Förnyelsen innebär att en ny ledning byggs i samma sträcka som dagens ledning, som sedan riva.

Teknik: 400 kV växelström luftledning
Längd: 42 km
Kommuner: Bjuv, Svalöv och Kävlinge
Län: Skåne

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan ändras under projektets gång.

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommer och länsstyrelser Våren 2020
Informationsmöten närboende och allmänhet Våren 2020
Projektering och förberedande arbeten 2019-2021
Byggstart 2023
Drifttagning av ny ledning 2024
Rivning av befintlig ledning 2024

 

Transmissionsnätet på västkusten förnyas

Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.

Granskad