Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Station Tuna

Följ projektet via

Svenska kraftnät förnyar station Tuna, Uppsala län

Svenska kraftnät bygger om och förnyar stamnätstationen Tuna, Uppsala län. Det gör vi för att stärka stamnätet och minska risken för strömavbrott i Stockholm-Uppsalaregionen.

Svenska kraftnät förnyar station Tuna, Uppsala län

Svenska kraftnät bygger om och förnyar stamnätstationen Tuna, Uppsala län. Det gör vi för att stärka stamnätet och minska risken för strömavbrott i Stockholm-Uppsalaregionen.

Genom att bygga om stationen möjliggörs ett utökat effektuttag till Stockholm och Uppsala på cirka 320 megawatt. Detta genom att ansluta en 400 kV-ledning som idag går mellan kärnkraftverket i Forsmark och Odensala i Sigtuna kommun.

Nytt om station Tuna

Bilden visar hästsko från medeltiden

Mark- och fundamentarbetet fortsätter


Vårens och sommarens markarbete för det utökade stationsområdet i Tuna har gått planenligt. I oktober påbörjas montagearbeten och mark- och fundamentarbetet fortsätter fram till sommaren 2023.

Bilden visar projektledare Tommy Fröjd med kollegor efter genomförd inventering.

Förberedelse inför markarbeten


Det går framåt med stationsförnyelsen i Tuna, Uppsala län. Under våren 2022 förbereds markarbete för det utökade stationsområdet.

Översiktlig tidsplan

Händelse Tidpunkt
Utredning Hösten 2020/våren 2021
Byggstart Våren 2022
Planerad drifttagning November/december 2024

 

Kort om projekt Tuna

Kort om NordSyd

  • Svenska kraftnäts största investeringspaket
  • Cirka 2 000 kilometer ny ledning ska byggas
  • Omkring 35 stationer kommer att byggas eller förnyas
  • Genomförande fram till år 2040
  • Investeringar på cirka 75 miljarder kronor

 

Kartan visar placeringen av station Tuna, Uppsala län

Kontakt