Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svartbyn–Hällmyran:
Två nya 400 kV anslutningsledningar – en del i den gröna industriomställningen

Följ projektet via

Flera stora industrier i norr ska elektrifiera sin verksamhet och det kommer krävas stora mängder el. För att möjliggöra den gröna industriella energiomställningen behöver transmissionsnätet byggas ut. De nya anslutningsledningarna mellan Svartbyn, Bodens kommun, och Hällmyran i Luleå kommun, bidrar – ihop med övriga planerade projekt längs Norrlandskusten – till ökat effektuttag och bibehållen driftsäkerhet.

Läget idag

Elförsörjningen till norra Norrlandskusten sker idag huvudsakligen via en 400 kV-ledning från Jokkmokk som sedan fortsätter söderut längs kusten. För att kunna möta de nya behoven inom området behöver fler 400 kV-ledningar byggas. Balansen mellan tillgången av förnyelsebar elproduktion och ökad elektrifiering är en förutsättning för ett klimatneutralt och ekologiskt hållbart samhälle.

Angränsande utbyggnadsprojekt

Ledningsprojektet Svartbyn-Hällmyran angränsar till flera andra av Svenska kraftnäts pågående utbyggnadsprojekt i samma geografiska område. I Norrbottens län planeras det utöver ombyggnation av befintliga stationer i Letsi och Svartbyn även för ny station i området kring Hällmyran och i området kring Degerträsk.

Pilotprojekt för kortare ledtider

Svartbyn-Hällmyran ingår som pilot i Svenska kraftnäts initiativ att halvera ledtiderna för att klara energiomställningen. Istället för 14 år är målsättningen att processen från påbörjad utredning fram till ny driftsatt ledning ska vara 7 år. Projektet är just nu i planeringsfas, därför kan sträckningsförslag komma att ändras.  

 

Granskad