Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svartbyn–Hällmyran

Följ projektet via

Två nya 400 kV anslutningsledningar mellan Svartbyn och Hällmyran

De planerade nya 400 kV-ledningarna mellan Svartbyn i Bodens kommun och Hällmyran i Luleå kommun, Norrbottens län, är en del i den gröna industriomställningen i norr och möjliggör ökat effektuttag i regionen. Ledningarna bidrar även till att bibehålla stabiliteten och driftsäkerheten i transmissionsnätet. Dessutom planeras det för ombyggnation av befintlig station i Svartbyn samt ny station i området kring Hällmyran och i området kring Degerträsk.

Två nya 400 kV anslutningsledningar mellan Svartbyn och Hällmyran

De planerade nya 400 kV-ledningarna mellan Svartbyn i Bodens kommun och Hällmyran i Luleå kommun, Norrbottens län, är en del i den gröna industriomställningen i norr och möjliggör ökat effektuttag i regionen. Ledningarna bidrar även till att bibehålla stabiliteten och driftsäkerheten i transmissionsnätet. Dessutom planeras det för ombyggnation av befintlig station i Svartbyn samt ny station i området kring Hällmyran och i området kring Degerträsk.

Nytt om Svartbyn–Hällmyran

Händer på ett tangentbord.

Ta del av samrådsredogörelsen


Nu är samrådsredogörelsen klar. Utifrån den information och de synpunkter vi fått in kommer vi nu att fortsätta utredningarna kring de planerade ledningarna för att kunna göra ett slutligt val av ledningssträckning. Läs motiveringarna i samrådsredogörelsen.

Benen på två personer som är ute fält syns.

Fältundersökningar startar i februari


Med start nu i februari kommer Svenska kraftnät att genomföra fältundersökningar i form av markundersökningar, inventeringar och mätningar för den planerade luftledningen mellan Svartbyn och Hällmyran.

Personer i möte runt ett bord.

Samrådsperioden är nu avslutad


Samrådsperioden för den planerade nya ledningen mellan Svartbyn och Hällmyran är avslutad. Vi sammanställer och bemöter nu yttranden som kommit in – samrådsredogörelsen publiceras här på projektets webbplats under vintern.

Översiktlig tidplan

Projektet Svartbyn-Hällmyran ingår som pilot i Svenska kraftnäts initiativ att halvera ledtiderna vilket innebär drifttagen ledning 7 år efter påbörjad utredning. Projektet är nu i planeringsfas, därför kan sträckningsförslag komma att ändras. Tidplanen är preliminär och händelser kan komma att flyttas framåt i tiden.

Händelse Tidpunkt
Utredning och myndighetsdialog 2022
Samråd om utbyggnadsförslag 2023
Ansökan om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen 2024
Beslut om tillstånd 2026
Planerad byggstart 2027
Planerad idrifttagning 2028–2029
Projektavslut 2029

Karta över sträckning för projekt Svartbyn-Hällmyran.

Kontakt

Ställ en fråga om Svartbyn–Hällmyran

Ställ din fråga och ange din e-postadress här så återkommer vi så snart vi kan.
Granskad