Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Letsi–Svartbyn

Följ projektet via

Ny kapacitetshöjande 400 kV-ledning mellan Letsi och Svartbyn

Den planerade 400 kV-ledningen Letsi—Svartbyn i Norrbottens län är en del i den gröna industriomställningen i norr och möjliggör ökat effektuttag i regionen. Ledningen bidrar även till att bibehålla stabiliteten och driftsäkerheten i transmissionsnätet. Dessutom planeras det för ombyggnation av befintliga stationer i Letsi och Svartbyn samt ny station i området runt Degerträsk.

Ny kapacitetshöjande 400 kV-ledning mellan Letsi och Svartbyn

Den planerade 400 kV-ledningen Letsi—Svartbyn i Norrbottens län är en del i den gröna industriomställningen i norr och möjliggör ökat effektuttag i regionen. Ledningen bidrar även till att bibehålla stabiliteten och driftsäkerheten i transmissionsnätet. Dessutom planeras det för ombyggnation av befintliga stationer i Letsi och Svartbyn samt ny station i området runt Degerträsk.

Nytt om Letsi–Svartbyn

Benen på två personer som är ute fält syns.

Fältundersökningar startar nu i februari


Med start nu i februari kommer Svenska kraftnät att genomföra fältundersökningar i form av markundersökningar, inventeringar och mätningar för den planerade luftledningen mellan Letsi och Svartbyn.

Personer i möte runt ett bord.

Samrådsperioden är nu avslutad


Samrådsperioden för den planerade nya ledningen mellan Letsi och Svartbyn är avslutad. Vi sammanställer och bemöter nu yttranden som kommit in – samrådsredogörelsen publiceras här på projektets webbplats under vintern.

Markägare och personer från projektgruppen Letsi-Svartbyn tittar på kartor tillsammans.

Över 40 personer kom till Öppet hus för att ställa frågor om Letsi–Svartbyn


Öppet hus i Vuollerim och Svartbyn har ägt rum. Över 40 personer tog chansen att ställa frågor om den planerade ledningen Letsi–Svartbyn. Söndag 8 oktober är sista dagen för att lämna skriftliga synpunkter.

Översiktlig tidplan

Projektet Letsi—Svartbyn ingår som pilot i Svenska kraftnäts initiativ att halvera ledtiderna vilket innebär drifttagen ledning 7 år efter påbörjad utredning.Projektet är nu i planeringsfas, därför kan sträckningsförslag komma att ändras. Tidplanen är preliminär och händelser kan komma att flyttas framåt i tiden.

Händelse Tidpunkt
Utredning och myndighetsdialog 2022
Samråd om utbyggnadsförslag 2023
Ansökan om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen 2024
Beslut om tillstånd 2026
Planerad byggstart 2027
Planerad idrifttagning 2028–2029
Projektavslut 2029

Kartan visar området för ledningsprojekt Letsi--Svartbyn

Kontakt

Ställ en fråga om Letsi–Svartbyn

Ställ din fråga och lämna din e-postadress här så återkommer vi så snart vi kan.
Granskad