FiftyWeb

FiftyWeb är en kanal som marknadsaktörer kan använda för att kommunicera med Fifty. Lösningen kräver inloggning och varje aktör har endast tillgång till sina egna uppgifter.

Klicka här för att komma till FiftyWeb.

Kom i gång med FiftyWeb

1. FiftyWeb kräver att den senaste versionen av java är installerad på klienten. Det är inte alla webbläsare som stöder java, vi rekommenderar därför att du använder Internet Explorer, Safari, Chrome eller Firefox.

2. Logga in med användarnamn och lösenord.

3. Börja använda FiftyWeb.

Dokumenten Installationsvägledning, som beskriver hur du installerar FiftyWeb för första gången, och Användarhandbok finns i dokumentlistan nedan.

Under våren 2021 kommer en ny version av FiftyWeb tas i drift. Detta innebär dels att beroendet av Java tas bort och att vi går över till en helt webbaserad lösning.

Under hösten 2021 kommer nuvarande FiftyWeb även att tas ur drift varpå alla aktörer, som vill fortsätta bruka FiftyWeb, kommer behöva gå över till den nya versionen,

Mer information kommer inom kort. Frågor angående detta skickas till fifty@svk.se.

Kontakt

För aktörsfrågor till Fifty används epostadressen fifty@svk.se. Den bevakas av projektet under kontorstid och återkopplingstiden är upp till 5 dagar. Vid händelse av en incident ska inte denna brevlåda användas.

Stöddokument FiftyWeb

Granskad