Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kom igång med ECP

ECP är Svenska kraftnäts nya plattform för att utbyta marknadsdata mellan marknadsaktörer och ansvariga för elöverföringssystem (TSO). Här får du ledning i hur du kommer igång med ECP.

Som användare av ECP/EDX behöver du installera en ECP-Endpoint och en EDX-Toolbox. Framöver kan du behöva uppgradera installerade program och underhålla integrationen med din organisations interna system.

Mjukvaran är gratis och det är inga licenskostnader förknippade när den installeras för kommunikation med Svenska kraftnät.

Ediel-anvisning och Allmänna villkor för ECP hittar du på Ediels webbplats

Vid frågor, kontakta ECP Support: ecp@svk.se

Fakta om ECP

  • Marknadsaktören etablerar en logisk Endpoint som kan bestå av en ECP-Endpoint och en EDX-Toolbox.
  • En ECP-Endpoint är den mjukvarukomponent som är kopplad till Svenska kraftnäts ECP-infrastruktur och som ansvarar för meddelandeutbytet.
  • En EDX-Toolbox är en front för en ECP-Endpoint och möjliggör mer avancerad funktionalitet.
  • En ECP-Endpoint måste tilldelas en adress (V-Code).
  • En ECP-Endpoint måste godkännas i Component Directory.
  • En EDX-Toolbox måste vara registrerad i EDX Service Catalogue för att kunna använda en tjänst.

För att komma igång med ECP

Ladda ner och läs den nordiska installationsguiden

Vi rekommenderar att ni utgår från den senaste nordiska installationsguiden (på engelska) och endast använder er av de medföljande guiderna när det hänvisas till det i installationsguiden.

I kapitel 4.2.3 hänvisas det till instruktioner från Svenska kraftnät för V-koder och registreringsnycklar, detta finner du här.

V-koder

Varje endpoint måste ha en adress i form av en V-kod vilket är en typ av EIC-kod. En ny anslutning innebär två nya V-koder, en för testmiljön och en för produktionsmiljön.

Beställ V-koder

Lägg en beställning genom att skicka e-post till: lio@svk.se där du anger

  • hur många V-koder du önskar
  • vilken miljö de är till för
  • vilket företag som representeras.

Balansansvariga parter som använder sig av en tjänsteleverantör ska ha sin egen V-kod. Det är alltså inte tillåtet att en tjänsteleverantör använder samma V-kod åt flera olika balansansvariga parter.

Registreringsnyckel

För att etablera en ny ECP-förbindelse mot Svenska Kraftnät krävs det att ni registrerar en nyckel (steg 8.4.1), vilket sker efter grundinstallation av endpoint.

Denna beställning kan ske i samband med beställning av V-koder men bör inte göras mer än ett par dagar innan registrering då giltighetstiden är begränsad. Registreringsnyckel för produktionsmiljön lämnas först ut efter lyckade testresultat i testmiljön.

Obs! Nyckel kommer endast att skickas ut till den person hos marknadsaktören som är registrerad som ECP-ansvarig på edielportalen. Det vill säga nyckeln kommer inte att skickas till en tjänsteleverantör.

Beställ registreringsnyckel

Lägg en beställning av registreringsnyckel genom att skicka e-post till: ecp@svk.se.