Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Drift av elöverföringssystem (SO)

SO ska säkerställa driftsäkerhet, frekvenskvalitet och ett effektivt utnyttjande av det sammanlänkande systemet.

SO innehåller:

  • riktlinjer för krav och principer för driftsäkerhet
  • regler och ansvarsområden för samordning och datautbyte
  • regler för utbildning och certifiering av den systemansvariges anställda
  • krav för samordnad avbrottsplanering
  • krav för planering mellan kontrollområdena för systemansvariga för överföringssystem
  • regler som syftar till inrättande av en unionsram för lastfrekvensreglering och reserver.

Ikraftträdande

Den 14 september 2017

Svenska kraftnäts arbete med SO

SO innehåller bestämmelser som fastställer att Svenska kraftnät som systemansvarig för överföringssystem antingen själv eller tillsammans med berörda systemansvariga för överföringssystem ska ta fram metoder och villkor. Dessa ska sedan godkännas av antingen Ei eller ACER.

Pågående och godkända ärenden som Svenska kraftnät arbetar med:

Artikel Ärende Status
39.3.a Metod för att fastställa vilken minsta tröghet som krävs för att bibehålla driftsäkerheten och förhindra överträdelser av stabilitetsgränserna Avslutad
40.5 Omfattningen av datautbyte med systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare Pågående
40.6 Viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden när det gäller datautbyte Avslutad
40.7 Villkor för utbyte av strukturell data och realtidsdata Pågående
67.1 och 70.1 Metod för att bygga gemensamma året före-, dagen före- och intradags-nätmodeller från de individuella nätmodellerna och för att spara dem Avslutad
75.1 Metod för att samordna driftsäkerhetsanalysen Avslutad
76 och 77 Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för Norden Avslutad
76 och 77 Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för Hansa Avslutad
76 och 77 Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för Baltikum Avslutad
84.1 Metod för att bedöma relevansen för samordnad avbrottsplanering Avslutad
127 Definierade parametrar och målparametrar för frekvenskvalitet Avslutad
137 Rampingbegränsningar för aktiv uteffekt för det nordiska kontrollblocket för lastfrekvensreglering Avslutad
141.2 Fastställande av kontrollblock för lastfrekvensreglering Avslutad
152.14 och 152.16 Samordningsåtgärder som syftar till att minska inställningsfel vid frekvensåterställning och åtgärder för att minska inställningsfel vid frekvensåterställning Avslutad
153 Dimensioneringsregler för frekvenshållningsreserver Avslutad
154.2 Ytterligare egenskaper hos frekvenshållningsreserver Avslutad
156.10 Minsta aktiveringsperiod som ska säkerställas av leverantörer av frekvenshållningsreserver Avslutad
156.11 Antaganden och metod för kostnadsnyttoanalys för att bedöma tidsperiod för aktivering av frekvenshållningsreserver under skärpt drifttillstånd Avslutad
157.1 Dimensioneringsregler för frekvensåterställningsreserver Pågående
163.2 Gränser för utbyte av frekvenshållningsreserv mellan systemansvariga för överföringssystem Avslutad
176.1, 177.1, 178.1 och 179.1 Gränser för hur mycket frekvensåterställningsreserver och ersättningsreserver som får utbytas och delas mellan synkronområden Avslutad