Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Letsi–Svartbyn:
Dialog och samråd

Följ projektet via

För att hitta den ledningssträckning som innebär minst påverkan för människa och miljö är myndighetsdialog och samråd viktigt vid planeringen av en ny ledning.

Svenska kraftnät genomför nu samråd för den planerade ledningen mellan Letsi och Svartbyn. Samrådet pågår mellan 28 augusti och 8 oktober 2023

Syftet med samrådet är att berörda och allmänheten ska få möjlighet att yttra sig över den föreslagna ledningssträckningen och lämna information som kan vara bra för oss att känna till i den fortsatta planeringen. 

Samrådet omfattar utredningskorridoren och utbyggnadsförslagets lokalisering och utformning, samt de miljöeffekter som den planerade nya ledningen kan antas medföra. Dessutom omfattar samrådet innehållet i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 

Digital karta 

För att ytterligare underlätta informationen har vi tagit fram en digital karta Öppnas i nytt fönster som översiktligt visar olika intressen längs föreslagen sträckning. Väl inne i kartan finns instruktioner hur den kan användas.

Lämna dina synpunkter senast 8 oktober

Svenska kraftnät samråder med myndigheter, berörda kommuner, Länsstyrelsen, organisationer, fastighetsägare, närboende, allmänhet samt övriga intressenter och aktörer som berörs av den nya planerade ledningen. Alla ges möjlighet att yttra sig om förslaget. 

Synpunkter och information skickas senast 8 oktober via mejl till registrator@svk.se eller via post till Svenska kraftnät, att: Charlotta Olofsson, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Märk mejl eller brev med Svk 2022/2981

Det här händer sedan

När samrådsperioden är slut läser och beaktar vi alla synpunkter som kommit in. Synpunkterna sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse som publiceras här på projektets webbplats. I samrådsredogörelsen besvarar vi även vanligt förekommande frågor. 

Inför val av slutlig sträckning gör vi en samlad bedömning av den planerade ledningens påverkan på intressen och värden samt vad som är tekniskt möjligt, driftsäkert och ekonomiskt hållbart. För den valda sträckningen söker vi sedan tillstånd – koncession – hos Energimarknadsinspektionen.

Granskad