Här hittar du dokument om projektet Odensala–Överby som du kan läsa och ladda ner.

Kompletterande samråd Håsta

Kompletterande samråd delsträckan Odensala-Åslunda-Slåsta

Samråd om ett utbyggnadsförslag

Granskad