Vanliga frågor

8 frågor inom Alla frågor

 • Vem beslutar att en kraftledning får byggas?

  Svar

  Svenska kraftnäts roll är att utreda möjliga alternativ och att förorda den utbyggnad som vi bedömer vara lämpligast. Vi lämnar en ansökan om tillstånd, så kallad ... Läs mer
 • Vilka beslutar om tillstånd?

  Svar

  Vi ansöker om tillstånd, så kallad koncession, till Energimarknadsinspektionen. Som underlag lämnar vi in en koncessionsansökan samt en miljökonsekvensbeskrivning. I vissa fall beh&ou... Läs mer
 • Hur väljer ni sträckning?

  Svar

  Vi gör en samlad bedömning från inkomna synpunkter och väljer den sträckning som sammantaget innebär minst intrång efter att flera aspekter sammanvägts. Dessa är boende... Läs mer
 • Var ska elförbindelsen byggas?

  Svar

  Val av föreslagen sträckning beräknas i dagsläget till mitten av 2021 efter att ytterligare utredningar genomförts. Den föreslagna sträckningen som presenterats under samråd har i huvudsak lokaliserats i eller i ans... Läs mer
 • Vad händer efter samrådet?

  Svar

  Vi har sammanställt samtliga skriftliga yttranden som kommer in till oss under samrådsperioden (samråd 2019 och 2020), samt våra kommentarer, i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer att ingå i ansökan om... Läs mer
 • Varför behövs den här elförbindelsen?

  Svar

  Den bidrar till att förstärka och öka kapaciteten i transmissionsnätet och därmed trygga elförsörjningen i takt med att Stockholmsregionen växer. Tillsammans med flera andra f... Läs mer
 • Vad händer om ni inte bygger elförbindelsen?

  Svar

  Alternativet innebär att Stockholmsregionens elnät inte förstärks som planerat för att säkra den framtida elförsörjningen. Tillsammans med flera andra pågående och... Läs mer
 • Hur kommer jag som bor i närheten att påverkas av bygget?

  Svar

  I dagsläget är preliminär byggstart 2025 med förberedande arbeten påbörjas 2024. Tidsplanen är bland annat beroende av när koncession (tillstånd) meddelas. Först b... Läs mer
Granskad