Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och dialog

Projekt: Odensala–Överby
Följ projektet via

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar landskapsbild, boendemiljö, friluftsliv, natur- och kulturmiljö.

Samråd om ett utbyggnadsförslag hösten 2019

Under perioden 16 oktober - 10 december 2019 pågick samråd för den nya luftledningen mellan Odensala och Överby om ett sträckningsförslag inom en vald utredningskorridor. Under samrådstiden hade vi öppna hus vid två tillfällen; den 12 november i Märsta och den 13 november i Upplands Väsby.

Kompletterande samråd om en tillkommande utredningskorridor sommaren 2020

Under samrådet under 2019 fick vi in yttranden om att utreda ytterligare alternativa lokaliseringar för vissa delsträckor. Efter att ha undersökt och utvärderat dessa förslag under våren 2020 genomförde vi ett kompletterande skriftligt samråd mellan 16 juni och 20 augusti 2020 om en tillkommande alternativ utredningskorridor för delsträckan Odensala-Åslunda-Slåsta.

Efter avslutat samråd valde Svenska kraftnät att avfärda alternativet mot bakgrund av att påverkan på boendemiljön, landskapsbilden, Arlandabanan samt natur- och kulturmiljön var större för detta alternativ jämfört med utbyggnadsförslaget från samrådet hösten 2019.

Kompletterande samråd om breddning av utredningskorridoren våren 2021

Efter samråden arbetade vi vidare med att justera och förfina föreslagen sträckning inför framtagandet av en koncessionslinje. I arbetet lades stor vikt på att utreda och analysera påverkan och åtgärder av magnetfält för berörda bostäder i ledningarnas närhet. Vid den tidigare föreslagna sträckningen förbi Håsta hade tre bostäder där människor varaktigt vistas ett beräknat magnetfält över 0,4 mikrotesla (μT). För att minska påverkan på aktuella bostäder och den sammanhållna bebyggelsen i Håsta utredde Svenska kraftnät en alternativ sträckning öster om berörda bostäder. Svenska kraftnät genomförde därför ett kompletterande skriftligt samråd under våren 2021. Under samrådet inkom ingen information som talade emot alternativet. Svenska kraftnät valde således att justera utbyggnadsförslaget enligt föreslagen kompletterande sträckning vid Håsta. 

Varför samråder vi?

Genom samråd vill vi få information från myndigheter, kommuner, berörda fastighetsägare, närboende och andra intressenter som påverkar ledningens slutgiltiga placering. Genom dialog vill vi även ge underlag för att dessa och allmänheten ska få bra underlag för att lämna yttrande på vårt förslag.

Justeringar av sträckningsförslaget kan komma att ske inom korridoren utifrån de yttranden som kommit in under de samråd som genomförts.

Under menyn ”Dokument och kartor” (länk: öppnas i nytt fönster) hittar du underlag från  samrådet 2019 och 2020 där vi beskriver möjliga sträckningar, så kallade utbyggnadskorridorer, för den planerade ledningen.

Tidigare samråd om flera utredningskorridorer

Våren 2017 genomförde vi ett första samråd om flera alternativa utredningskorridorer. Samrådet skedde med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen och övriga myndigheter, aktörer och intresseorganisationer. Under samrådstiden hade allmänheten möjlighet att lämna information och yttranden.

Efter samrådet sammanställde vi samtliga skriftliga yttranden som kom in till oss under samrådstiden, samt med våra kommentarer, i en samrådsredogörelse. I början av 2018 valde vi en av dessa korridorer som vi utrett vidare.