Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar landskapsbild, boendemiljö, friluftsliv, natur- och kulturmiljö.

Samråd om ett utbyggnadsförslag hösten 2019

Under perioden 16 oktober - 10 december 2019 pågick samråd för den nya luftledningen mellan Odensala och Överby om ett sträckningsförslag inom en vald utredningskorridor. Under samrådstiden hade vi öppna hus vid två tillfällen; den 12 november i Märsta och den 13 november i Upplands Väsby.

Kompletterande samråd om en tillkommande utredningskorridor sommaren 2020

Under samrådet under 2019 fick vi in yttranden om att utreda ytterligare alternativa lokaliseringar för vissa delsträckor. Efter att ha undersökt och utvärderat dessa förslag under våren 2020 genomförde vi ett kompletterande skriftligt samråd mellan 16 juni och 20 augusti 2020 om en tillkommande alternativ utredningskorridor för delsträckan Odensala-Åslunda-Slåsta.

Varför samråder vi?

Genom samråd vill vi få information från myndigheter, kommuner, berörda fastighetsägare, närboende och andra intressenter som påverkar ledningens slutgiltiga placering. Genom dialog vill vi även ge underlag för att dessa och allmänheten ska få bra underlag för att lämna yttrande på vårt förslag.

Justeringar av sträckningsförslaget kan komma att ske inom korridoren utifrån de yttranden som kommit in under de samråd som genomförts.

Under menyn ”Dokument och kartor” (länk: öppnas i nytt fönster) hittar du underlag från  samrådet 2019 och 2020 där vi beskriver möjliga sträckningar, så kallade utbyggnadskorridorer, för den planerade ledningen.

Tidigare samråd om flera utredningskorridorer

Våren 2017 genomförde vi ett första samråd om flera alternativa utredningskorridorer. Samrådet skedde med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen och övriga myndigheter, aktörer och intresseorganisationer. Under samrådstiden hade allmänheten möjlighet att lämna information och yttranden.

Efter samrådet sammanställde vi samtliga skriftliga yttranden som kom in till oss under samrådstiden, samt med våra kommentarer, i en samrådsredogörelse. I början av 2018 valde vi en av dessa korridorer som vi utrett vidare.

Granskad