Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och dialog

Följ projektet via

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar nya elförbindelser. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträcka för ledningarna med minimerad påverkan på boende och miljö. Samrådet är nu avslutat och i oktober 2023 ansökte vi om tillstånd att bygga ledningen.

Ansökan om nätkoncession inskickad

Innan vi kan bygga kraftledningar behöver vi först få tillstånd, så kallas nätkoncession, från Energimarknadsinspektionen (Ei). Den 5 oktober skickade vi in ansökan om nätkoncession till Ei som nu kommer att granska vår ansökan och skicka den på remiss till sakägare och andra intressenter. 

Koncessionsansökan innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver den planerade ledningens direkta och indirekta miljöeffekter, både positiva och negativa, på blad annat natur-, kultur- och boendemiljö. Samrådsredogörelsen är en sammanställning och svar på alla de yttranden som kommit in under samrådsperioden.

Du hittar ansökan, miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse under sidan Dokument och kartor

Avtal och ersättning vid ny elförbindelse

När vi bygger nya elförbindelser behöver vi passera fastigheter som ägs av privatpersoner, kommuner eller andra organisationer.

På sidan Avtal med berörda fastighetsägare informerar vi om vilka avtal som kan bli aktuella

Om vi bygger en ny elförbindelse på en fastighet har fastighetsägaren lagstadgad rätt till ersättning. Ersättningen regleras i expropriationslagen, samt i kompletterande normer och principer.

På sidan Ersättning till berörda fastighetsägare informerar vi om vad lagen innebär

Samråd för Plenninge–Odensala genomfört 2022

Under perioden 2 maj–30 september genomfördes samråd för en planerad förnyelse av en befintlig 220 kV-ledning samt att bygga ytterligare en ny 220 kV-ledning mellan befintlig station Bredåker och ny station Jälla i Uppsala kommun.

I samrådsredogörelsen bemöter vi de inkomna yttranden och besvarar vanliga frågor. Tillsammans med inventeringar, utredningar och myndighetsdialog har samrådsredogörelsen varit en viktig del av beslutsunderlaget för att kunna välja ett slutligt utbyggnadsförslag som vi har ansökt om koncession för.

Du hittar samrådsredogörelsen tillsammans med ansökan under sidan Dokument och kartor