Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skriftligt samråd för passage genom Risbohult

Svenska kraftnät bjuder in till skriftligt avgränsningssamråd för förnyelsen av passagen inom Natura 2000-området och naturreservatet Risbohult i Härryda kommun.

Inom förnyelsen av den 400 kV ledning som går mellan Stenkullen och Horred passerar ledningen genom Natura 2000-området och naturreservatet Risbohult i Härryda kommun. För att få genomföra åtgärder inom Natura 2000-området/naturreservatet behöver en ansökan om Natura 2000-tillstånd samt dispens från naturreservatsföreskrifter upprättas och samråd enligt 6 kap 30 § miljöbalken genomföras med berörd länsstyrelse, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan beröras av verksamheten eller åtgärden.

Svenska kraftnät bjuder in till samråd för Risbohult

Svenska kraftnät bjuder in till skriftligt samråd för ledningens passage genom Natura 2000-området och naturreservatet Risbohult i Härryda kommun. Samrådshandlingar med tillhörande översikts- och intressekarta för berörd sträcka finns på på sidan "Samråd Risbohult"

Lämna era yttranden senast 15 november

Vänligen lämna era yttranden skriftligt senast fredag november 2019. Yttranden kan skickas antingen med e-post eller brev. Märk brevet /mejlet med diarienummer 2019/786.

  • Svenska kraftnät
    P.O. Box 1200
    172 24 Sundbyberg
  • registrator@svk.se
Elina Cuéllar.