Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avgränsningssamråd Risbohult

Följ projektet via

Ledningen mellan Stenkullen och Horred passar Natura 2000-området och naturreservatet Risbohult. Svenska kraftnät bjuder in till skriftligt avgränsningssamråd för förnyelsen av passagen inom Risbohult i Härryda kommun, Västra Götalands län

För att förnya ledningen inom Natura 2000-området och naturreservatet behöver en ansökan om Natura 2000-tillstånd samt dispens från naturreservatsföreskrifter upprättas. Samråd enligt 6 kap 30 § miljöbalken genomförs med berörd länsstyrelse, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som verksamheten eller åtgärderna kan beröra.

Svenska kraftnät bjuder in till skriftligt samråd

Svenska kraftnät bjuder in till skriftligt samråd för ledningens passage genom Natura 2000-området och naturreservatet Risbohult i Härryda kommun, Västra Götalands län.

Lämna era yttranden senast 15 november

Vänligen lämna era yttranden skriftligt senast fredag november 2019. Yttranden kan skickas antingen med e-post eller brev. Märk brevet /e-posten med diarienummer 2019/786.

  • Svenska kraftnät
    P.O. Box 1200
    172 24 Sundbyberg
  • registrator@svk.se

Samrådsunderlag och kartor

Samrådshandlingar med tillhörande översikts- och intressekarta finna att hämta nedan. Vill du ha ett skriftligt exemplar skickat till dig vänligen kontakta oss.

Samrådsunderlag och kartor

Granskad