Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


660 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Verksamhetsplan inkl.investerings- och finansieringsplan 2020-2022

2019-02-26 4687 kB
Ei mätningsföreskrift om funktionskrav (Ei 2018-102313).

2019-02-25 1671 kB
Meddelande från Kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

2019-02-14 444 kB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 15

Endast på engelska.

Swedish interconnectors report no.15 - appendices.zip (xlsx, 10,1 MB)

2019-01-31 20355 kB
Långsiktig marknadsanalys 2018

 

2019-01-31 4600 kB
Kortsiktig marknadsanalys 2018

 

2019-01-31 4229 kB
Möjligt, tillåtet och tillgängligt, SOU 2018:44

2019-01-31 871 kB
Svenska kraftnäts synpunkter på Ekonomistyrningsverkets rapport Redovisning och värdering av statliga hel- och delägda företag.

2019-01-21 367 kB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

2019-01-21 802 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens avgiftsnivåer 2019.pdf

2018-12-14 358 kB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om förhandsreglering av el (dnr.2018-102433).

2018-11-22 380 kB
En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018.31).

2018-11-19 500 kB
Remissvar med anledning av betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1. Att underlätta efterföljande planering (SOU2018:46)

2018-11-05 1425 kB
Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2015.2) om gallring och utlån av räkenskapsinformation

2018-10-31 343 kB
Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

2018-10-29 1228 kB
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”

2018-10-29 730 kB
Betänkandet ”Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses.

2018-10-04 3188 kB
Svenska kraftnäts svar på Ekonomistyrnings verkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

2018-10-02 324 kB
Svenska kraftnäts svar på Samråd inom vattenförvaltningen - miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft

2018-09-28 1712 kB
Energimarknadsinspektionens rapport Ei R20i8:o6 Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el (del 1)

2018-09-20 4306 kB
Granskad