Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


660 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering

2018-05-08 362 kB
Svenska kraftnäts svar på Finansdepartementets förslag till ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

2018-05-02 342 kB
The way forward - Solutions for a changing Nordic power system

2018-04-18 13248 kB
The way forward - Solutions for a changing Nordic power system

With appendices

2018-04-18 11585 kB
Nordic perspectives on MAF

2018-04-18 1425 kB
Transmission capacity available to the market - Report Q4 2017

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-04-10 438 kB
Statens energimyndighets rapport Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft (ER 2018.6)

2018-04-09 896 kB
Remiss om ändringar för befintliga Ramsarområden

2018-03-26 759 kB
Action plan for handling the power adequacy issue_complementary information

Endast på engelska.

2018-03-20 207 kB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan 2018

Affärsverket svenska kraftnäts rapport om vidtagna åtgärder under år 2017 enligt i 3 kap. 17 § ellagen angiven övervakningsplan.

2018-03-15 117 kB
Remiss avseende Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018-2020

2018-03-08 341 kB
Promemorian Ett utökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare.

2018-03-07 333 kB
System Development Plan 2018-2027

English version.

2018-02-28 4272 kB
Godsstrategi för Stockholms regionen

2018-02-23 367 kB
Att främja gröna obligationer

2018-02-23 361 kB
Investerings- och finansieringsplan 2019-2022

2018-02-22 589 kB
Transmission capacity available to the market - Report Q1 2017

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-02-13 491 kB
Transmission capacity available to the market - Report Q2 2017

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-02-13 490 kB
Transmission capacity available to the market - Report Q3 2017

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-02-13 495 kB
Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:o8, Funktionskrav på elmätare

2018-02-12 2550 kB
Granskad