Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


666 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Slutrapport pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager

Denna rapport beskriver och utvärderar ett pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager som Svenska kraftnät genomfört tillsammans med Fortum. Projektets syfte var att testa nya flexibilitetsresurser som frekvensstyrd störningsreserv (FCR-D).

2018-06-29 836 kB
Final report pilot project in demand response and energy storage

This report describes and evaluates a pilot project in demand response and energy storage conducted by Svenska kraftnät together with Fortum. The purpose of the project was to test new flexibility resources for the frequency controlled disturbance reserve (FRC-D).

2018-06-29 1049 kB
Remiss från Havs- och vattenmyndighetens remiss om förslag om revidering av föreskrifter HVMFS 2013-19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

2018-06-14 562 kB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14, follow-up questions from DG Competition April 30th 2018

2018-06-05 314 kB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14, follow-up questions from DG Competition May 23rd 2018

2018-06-05 803 kB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14, follow-up questions from DG Competition May 23rd 2018

2018-06-05 803 kB
Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgifts- behandling (SOU 2017.97).

2018-05-24 348 kB
Betänkande 2017/18:URF2, Översyn av Riksrevisionen-slutbetänkande

2018-05-23 746 kB
Rapport och vägledning: Branschens hantering av automatisk och manuell återinkoppling av utlösta ledningar

2018-05-23 143 kB
Analyses on the effects of implementing implicit grid losses in the Nordic CCR

Rapport som analyserar effekter i Norden av införandet av förlustkoefficienter på likströmsförbindelser.

2018-05-17 1838 kB
Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering

2018-05-08 362 kB
Svenska kraftnäts svar på Finansdepartementets förslag till ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

2018-05-02 342 kB
The way forward - Solutions for a changing Nordic power system

2018-04-18 13248 kB
The way forward - Solutions for a changing Nordic power system

With appendices

2018-04-18 11585 kB
Nordic perspectives on MAF

2018-04-18 1425 kB
Transmission capacity available to the market - Report Q4 2017

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-04-10 438 kB
Statens energimyndighets rapport Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft (ER 2018.6)

2018-04-09 896 kB
Remiss om ändringar för befintliga Ramsarområden

2018-03-26 759 kB
Action plan for handling the power adequacy issue_complementary information

Endast på engelska.

2018-03-20 207 kB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan 2018

Affärsverket svenska kraftnäts rapport om vidtagna åtgärder under år 2017 enligt i 3 kap. 17 § ellagen angiven övervakningsplan.

2018-03-15 117 kB
Granskad