Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


654 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Statens energimyndighets rapport Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft (ER 2018.6)

2018-04-09 896 kB
Remiss om ändringar för befintliga Ramsarområden

2018-03-26 759 kB
Action plan for handling the power adequacy issue_complementary information

Endast på engelska.

2018-03-20 207 kB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan 2018

Affärsverket svenska kraftnäts rapport om vidtagna åtgärder under år 2017 enligt i 3 kap. 17 § ellagen angiven övervakningsplan.

2018-03-15 117 kB
Remiss avseende Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018-2020

2018-03-08 341 kB
Promemorian Ett utökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare.

2018-03-07 333 kB
System Development Plan 2018-2027

English version.

2018-02-28 4272 kB
Godsstrategi för Stockholms regionen

2018-02-23 367 kB
Att främja gröna obligationer

2018-02-23 361 kB
Investerings- och finansieringsplan 2019-2022

2018-02-22 589 kB
Transmission capacity available to the market - Report Q1 2017

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-02-13 491 kB
Transmission capacity available to the market - Report Q2 2017

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-02-13 490 kB
Transmission capacity available to the market - Report Q3 2017

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-02-13 495 kB
Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:o8, Funktionskrav på elmätare

2018-02-12 2550 kB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14

Endast på engelska.

Swedish interconnectors report no.14 - appendices.zip (xlsx, 14 MB) 

2018-02-07 1505 kB
Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023.

2017-12-20 1690 kB
Promemoria (DS 2017:44) Elmarknadslag M2017/02261/Ee

2017-12-19 3202 kB
Yttrande angående remiss av ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken

2017-12-18 869 kB
Miljötillsyn och Sanktioner - En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet, SoU 2017.63

2017-12-18 1427 kB
Helcoms och Ospars regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten

2017-12-12 932 kB
Granskad