Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aurora Line:
Ny ledning mellan Sverige och Finland

Följ projektet via

Svenska kraftnät planerar tillsammans med den finska transmissionsnätsoperatören Fingrid att bygga en ny 400 kV-ledning mellan Messaure i Sverige och Pyhänselkä i Finland. Projektet säkrar en viktig del av den framtida nordiska elförsörjningen och den gemensamma europeiska marknaden och är ett så kallat PCI-projekt.

Totalt 38 mil lång – 18 mil på den svenska sidan

Totalt beräknas hela luftledningen mellan Sverige och Finland bli 38 mil. Utbyggnadsförslaget på den svenska sidan utgörs av en cirka 18 mil lång sträckning mellan station Messaure i Jokkmokks kommun och den finska gränsen vid Risudden och Torne älv, Övertorneå kommun. Merparten av ledningen kommer gå parallellt med befintliga transmissionsnätsledningar och passerar även genom kommunerna Gällivare, Boden och Överkalix. Den resterande sträckan på cirka 20 mil, från den finska gränsen till station Viitajärvi i Keminmaa och vidare till station Pyhänselkä, byggs av Finlands transmissionsnätsoperatör Fingrid.

Eftersom det är en utlandsförbindelse är det den svenska regeringen som beslutar om ledningen får byggas, detta efter att Energimarknadsinspektionen hand­lagt ärendet.

Ökar överföringskapaciteten och minskar klimatpåverkan

Både Sverige och Finland behöver mer el. För att bättre kunna nyttja balanseringen av elsystem och reserver planeras det nu för en tredje växelströmsförbindelse mellan Sverige och Finland. Den nya ledningen ökar elhandelskapaciteten med 40—45 procent och kommer även bidra till att utjämna elpriserna mellan Finland och övriga Norden. I och med den nya ledningen och den ökade handelskapaciteten minskar också beroendet av fossil elproduktion.

Områdets förutsättningar

I huvudsak går föreslagen sträckning genom slutet skogslandskap, även om landskapsbilden varierar längs med den planerade kraftledningen. De tekniska utmaningarna vad gäller byggnationen är stora samtidigt som det finns viktig miljöhänsyn att ta: ledningen går genom flera naturreservat och de flesta vattendrag som korsas är Natura 2000-klassade. Det finns även viktig hänsyn att ta vad gäller de sex samebyar som ledningen passerar.

Granskad