Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aurora Line:
Ny ledning mellan Sverige och Finland

Följ projektet via

Svenska kraftnät planerar tillsammans med den finska transmissionsnätsoperatören Fingrid att bygga en ny 400 kV-ledning mellan Messaure i Sverige och Pyhänselkä i Finland. Projektet är en del i den gröna industriomställningen i norr. Den planerade ledningen säkrar också en viktig del av den framtida nordiska elförsörjningen samt den gemensamma europeiska marknaden och är ett så kallat PCI-projekt.

Planering inför byggnation

Projekteringsfasen för den cirka 18 mil långa svenska delen av Aurora Line är över och ledningsprojektet gick i december 2022 in i ett nytt skede. I och med signerade samverkanskontrakt med entreprenörerna Vic Energy och Nyab kommer planeringsarbete för byggnation av de två delsträckorna Messaure—Dockasberg och Dockasberg—finska gränsen pågå under vår och sommar 2023.

Områdets förutsättningar

I huvudsak går föreslagen sträckning genom slutet skogslandskap, även om landskapsbilden varierar längs med den planerade kraftledningen. De tekniska utmaningarna vad gäller byggnationen är stora samtidigt som det finns viktig hänsyn att ta till både den naturmiljö och de sex samebyar som ledningen passerar.

Delsträckorna Messaure—Dockasberg och Dockasberg—finska gränsen är cirka 9 mil vardera och går mestadels parallellt med befintliga 400 kV luftledningar.

Totalt 38 mil lång – 18 mil på den svenska sidan

Totalt beräknas hela luftledningen mellan Sverige och Finland bli 38 mil: cirka 18 mil på den svenska sidan och cirka 2o mil på den finska sidan.

Den planerade svenska delen av Aurora Line sträcker sig mellan station Messaure i Jokkmokks kommun och den finska gränsen vid Risudden och Torne älv, Övertorneå kommun. Den svenska delen passerar även genom kommunerna Gällivare, Boden och Överkalix.

Eftersom Aurora Line är en utlandsförbindelse är det den svenska regeringen som beslutar om den svenska delen av ledningen får byggas, men först handläggs koncessionsansökan (ansökan om tillstånd att bygga) av Energimarknadsinspektionen (Ei).

Den finska delen av Aurora Line sträcker sig från den finska gränsen till station Viitajärvi i Keminmaa och vidare till station Pyhänselkä och byggs av Finlands transmissionsnätsoperatör Fingrid. Läs mer om den finska delen av Aurora Line här Öppnas i nytt fönster.

Ökar överföringskapaciteten och minskar klimatpåverkan

Både Sverige och Finland behöver mer el. För att bättre kunna nyttja balanseringen av elsystem och reserver planeras det nu för en tredje växelströmsförbindelse mellan Sverige och Finland. Den nya ledningen ökar elhandelskapaciteten med 40—45 procent och kommer även bidra till att utjämna elpriserna mellan Finland och övriga Norden. I och med den nya ledningen och den ökade handelskapaciteten minskar också beroendet av fossil elproduktion.

Granskad