Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samrådsperioden för område Orrskog avslutad

Det kompletterande samrådet för område Orrskog är nu avslutat. Nu påbörjas arbetet med att sammanställa och bemöta de yttranden som kommit in. Resultat kommer att finnas i samrådsredogörelsen för Mehedeby–Jälla, som vi planerar att publicera här på projektets webbplats i vinter.

Vad händer nu?

Utifrån resultatet av samrådsprocessen tillsammans med myndighetsdialog och tidigare identifierade värden gör Svenska kraftnät en samlad bedömning och väljer den sträckning som sammantaget innebär minst påverkan på omgivningen.

När vi kommit fram till bästa möjliga sträckningsförslag görs en miljökonsekvensbeskrivning och ansöker därefter om koncession (tillstånd att bygga) för ledningen hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Samrådsredogörelsen bifogas koncessionsansökan.

Hur samrådsperioden genomfördes

Samrådsperioden för område Danmark påbörjades 16 september och avslutades 17 oktober. Under samrådsperioden har det varit möjligt att lämna skriftliga synpunkter på utbyggnadsförslaget. De yttranden som kommit in sammanställer och bemöter vi nu i en samrådsredogörelse som vi publicerar här på projektets webbplats i vinter.