Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grönviken–Fallviken

Följ projektet via

Ny kraftledning mellan Grönviken och Fallviken

Svenska kraftnät planerar att bygga ny kraftledning mellan Grönviken och Fallviken. Det görs för att stärka upp transmissionsnätet och byta ut gamla ledningar som uppnått sin tekniska livslängd.

Läs mer om projektet

Ny kraftledning mellan Grönviken och Fallviken

Svenska kraftnät planerar att bygga ny kraftledning mellan Grönviken och Fallviken. Det görs för att stärka upp transmissionsnätet och byta ut gamla ledningar som uppnått sin tekniska livslängd.

Läs mer om projektet

Vi planerar att anlägga en ny 400 kV kraftledning mellan Grönviken och Fallviken i Ockelbo kommun. Den befintliga stationen i Grönviken byggs ut och Fallviken får en ny station. Den nya kraftledningen och stationerna är en del av Svenska kraftnäts satsning NordSyd för att förstärka och förnya transmissionsnätet.  

Investeringen ska bidra till en trygg elförsörjning för bostäder, industrier, företag, och övriga samhällsfunktioner i Mälardalen nu och i framtiden.

Nytt om Grönviken–Fallviken

Inventeringar under vår och sommar


Arbetet med den nya ledningen fortsätter. Under våren och sommaren kommer vi vara ute i fält för att inventera natur- och kulturvärden och bedöma markförhållanden.

Karta över utredningskorridor

Inbjudan till kompletterande samråd


Svenska kraftnät bjuder in till kompletterande samråd för område inom Grönviken–Fallviken och Fallviken–Horndal. Sista dag att lämna yttrande är 22 april 2024.

Vi genomför fältbesök under november


Under november kommer vi att göra fältbesök längs sträckan för de planerade kraftledningarna mellan Grönviken och Fallviken, för att samla in information till förprojekteringen. Under besöken utförs okulär besiktning och eventuellt inmätning.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommuner, länsstyrelse och region juni 2022
Informationsmöten närboende och allmänhet maj 2023
Projektering och förberedande arbete 2022–2028
Byggstart 2027
Ny ledning i drift 2029

Fakta om Grönviken–Fallviken

Teknik: 400 kV växelström luftledning
Längd: ca 25 km
Kommuner: Ockelbo

Projekt i närheten

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar.

Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Karta som visar planerad sträcka för ledning mellan Grönviken-Fallviken.

Ställ en fråga om Grönviken–Fallviken

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontakter