Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fallviken–Horndal

Följ projektet via

Vi stärker transmissionsnätet mellan Fallviken och Horndal

Svenska kraftnät planerar att bygga två nya parallellgående kraftledningar mellan Fallviken och Horndal. Det görs för att stärka upp transmissionsnätet och byta ut gamla ledningar som uppnått sin tekniska livslängd.

Läs mer om projektet

Vi stärker transmissionsnätet mellan Fallviken och Horndal

Svenska kraftnät planerar att bygga två nya parallellgående kraftledningar mellan Fallviken och Horndal. Det görs för att stärka upp transmissionsnätet och byta ut gamla ledningar som uppnått sin tekniska livslängd.

Läs mer om projektet

Vi planerar att anlägga nya 400 kV-kraftledningar mellan Fallviken i Ockelbo kommun och Horndal i Avesta kommun. Horndal får också en ny station. Mellan Fallviken och Horndal går idag en dubbel 220 kV-kraftledning som uppnått sin tekniska livslängd. Förutom att de nya ledningarna ersätter dem, bidrar de tillsammans med övriga satsningar inom Nordsyd till behovet av att stärka upp Sveriges transmissionsnät.

De nya kraftledningarna ska bidra till en trygg elförsörjning för bostäder, industrier, företag och övriga samhällsfunktioner i Mälardalen nu och i framtiden.

Nytt om Fallviken–Horndall

Vi sammanställer inkomna yttranden i en samrådsredogörelse


Samrådsperioden för de planerade nya ledningarna mellan Fallviken och Horndal avslutades 1 september. Nu påbörjar vi arbetet med att sammanställa och besvara alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse.

Svenska kraftnät bjuder in till samråd om sträckningsförslag


Efter en inledande myndighetsdialog under 2022 bjuder nu Svenska kraftnät in till samråd om ett sträckningsförslag inom en utredningskorridor för den planerade luftledningen mellan Fallviken i Ockelbo kommun och Horndal i Avesta kommun. I samrådet har fastighetsägare, närboende och andra intressenter möjlighet att lämna yttranden med information som kan vara av värde för valet av den slutliga placeringen av ledningen.

Välkomna på öppet hus


Svenska kraftnät bjuder in er som berörs av samrådet för Fallviken-Horndal till öppna hus. På de öppna husen finns representanter på Svenska kraftnät närvarande får att berätta mer om projektet och svara på era frågor. Syftet är att ge er mer information och underlag för era skriftliga yttranden avseende våra planer. Alla yttranden är viktiga för vårt fortsatta utredningsarbete

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommuner, länsstyrelse och region juni 2022
Informationsmöten närboende och allmänhet maj 2023
Projektering och förberedande arbete 2022–2028
Byggstart 2027
Ny ledning i drift 2030

Fakta om Fallviken–Horndal

Teknik: Dubbel 400 kV växelström luftledning
Längd: ca 90 km
Kommuner: Ockelbo, Avesta, Falun, Hedemora, Sandviken och Hofors

Svenska kraftnät planerar också ledning mellan:

Grönviken–Fallviken

Horndal–Munga

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar.

Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Karta som visar planerad sträcka för ledning mellan Fallviken-Horndal.

Ställ en fråga om Fallviken–Horndal

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontakter

Granskad