Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fallviken–Horndal

Följ projektet via

Vi stärker transmissionsnätet mellan Fallviken och Horndal

Svenska kraftnät planerar att bygga två nya parallellgående kraftledningar mellan Fallviken och Horndal. Det görs för att stärka upp transmissionsnätet och byta ut gamla ledningar som uppnått sin tekniska livslängd.

Läs mer om projektet

Vi stärker transmissionsnätet mellan Fallviken och Horndal

Svenska kraftnät planerar att bygga två nya parallellgående kraftledningar mellan Fallviken och Horndal. Det görs för att stärka upp transmissionsnätet och byta ut gamla ledningar som uppnått sin tekniska livslängd.

Läs mer om projektet

Vi planerar att anlägga nya 400 kV-kraftledningar mellan Fallviken i Ockelbo kommun och Horndal i Avesta kommun. Horndal får också en ny station. Mellan Fallviken och Horndal går idag en dubbel 220 kV-kraftledning som uppnått sin tekniska livslängd. Förutom att de nya ledningarna ersätter dem, bidrar de tillsammans med övriga satsningar inom Nordsyd till behovet av att stärka upp Sveriges transmissionsnät.

De nya kraftledningarna ska bidra till en trygg elförsörjning för bostäder, industrier, företag och övriga samhällsfunktioner i Mälardalen nu och i framtiden.

Nytt om Fallviken–Horndall

Vi genomför fältbesök under november


Under november kommer vi att göra fältbesök längs sträckan för de planerade kraftledningarna mellan Fallviken och Horndal, för att samla in information till förprojekteringen. Under besöken utförs okulär besiktning och eventuellt inmätning.

Flygskanning med helikopter under vecka 46


Under vecka 46, 13 till 17 november, kommer Svenska kraftnät att genomföra flygskanningar längs området för de planerade kraftledningarna mellan Fallviken och Horndal.

Vi sammanställer inkomna yttranden i en samrådsredogörelse


Samrådsperioden för de planerade nya ledningarna mellan Fallviken och Horndal avslutades 1 september. Nu påbörjar vi arbetet med att sammanställa och besvara alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommuner, länsstyrelse och region juni 2022
Informationsmöten närboende och allmänhet maj 2023
Projektering och förberedande arbete 2022–2028
Byggstart 2027
Ny ledning i drift 2030

Fakta om Fallviken–Horndal

Teknik: Dubbel 400 kV växelström luftledning
Längd: ca 90 km
Kommuner: Ockelbo, Avesta, Falun, Hedemora, Sandviken och Hofors

Projekt i närheten

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar.

Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Karta som visar planerad sträcka för ledning mellan Fallviken-Horndal.

Ställ en fråga om Fallviken–Horndal

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontakter

Granskad