Svenska kraftnät planerar en 5 mil lång kraftled­ning för 400 kV mellan statio­nerna Hamra och Överby. Den ersätter en befintlig 220 kV-ledning och berör kom­munerna Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla.

Hamra–Överby är en av flera förstärkningar av Stockholms transmissionsnät för att öka kapaciteten av el i takt med att regionen växer och elförbrukningen ökar. Stora delar av transmissionsnätet i regionen är även föråldrad och behöver därför bytas ut.

Genom att öka överföringskapaciteten mellan Hamra och Överby bidrar den nya kraftledningen till upprätthålla driftsäkerheten i nätet och trygga Stockholmsregionens elförsörjning.

Preliminär byggstart planeras till 2026/2027. I dagsläget är idrifttagning planerad till 2029/2030.

Granskad