Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och dialog

Projekt: Hamra–Överby
Följ projektet via

Samråd och dialog är viktiga delar i processen för att planera en ny ledning. Syftet är att hitta den ledningssträckning som innebär minst påverkan för människors hälsa och för miljön. Informationen som vi får från berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelser och andra intressenter i dessa steg är värdefull för att kunna välja en sträckning.

Kompletterande samråd om ny utredningskorridor för delsträckan Tjustavägen till Brunna

Efter det kompletterande samrådet som genomfördes våren 2022 har Svenska Kraftnät gjort vissa justeringar av det senaste sträckningsförslaget. Detta dels på grund av synpunkter som inkommit i samrådet och dels på grund av resultaten från de fortsatta utredningar som gjorts inom projektet under sommaren 2022.

Justeringarna är gjorde på en delsträcka mellan Tjustavägen och Brunna i Upplands Bro kommun och är den sträcka som det kompletterande samrådet gäller. Samrådet pågår från 19 dec till 31 jan 2023.

Sträckningsförslaget beskrivs i samrådsunderlaget som finns tillgängligt under sidan ”Dokument och kartor”  Öppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönster, under rubriken Kompletterande Samråd om delsträckan Tjustavägen-Brunna.

Samråd om sjökabelsträcka

På en delsträcka av det senaste sträckningsförslaget för den nya ledningen mellan Hamra och Överby stationer planerar vi att anlägga en sjökabel över en vik av Mälaren.

Att anlägga en sjökabel räknas som vattenverksamhet enligt miljöbalken och det behöver vi ansöka om tillstånd för hos mark- och miljödomstolen. Därför genomförde vi under augusti till september 2022 ett särskilt samråd om sjökabelsträckan som en del av tillståndsprocess enligt miljöbalkens 11 kapitel. Samrådet omfattade anläggning av sjökabel och landtagningsplatser i Mälaren, i Järfälla kommun och Upplands-Bro kommun.

Sjökabelsträckan beskrivs i samrådsunderlaget för sjökabeln som finns tillgängligt under sidan ”Dokument och kartor”  Öppnas i nytt fönster Öppnas i nytt fönster, under rubriken Samråd om vattenverksamhet för sjökabelsträcka.

Kompletterande samråd om alternativa utredningskorridorer

Under februari till april 2022 har vi genomfört ett kompletterande samråd för en ny utredningskorridor mellan Markeby i Upplands Bro kommun och Överby station i Sollentuna kommun. Anledningen till det är att Försvarsmakten i december 2020 framfört att den planerade ledningen skulle innebära påtaglig skada om den uppförs över deras riksintresse Kungsängens övnings- och skjutfält. Därför har Svenska kraftnät utrett alternativa sträckningar för passage förbi Kungsängens övnings- och skjutfält, som det här samrådet avser.

Sträckningsalternativen beskrivs i samrådsunderlaget för det kompletterande samrådet 2022 som finns tillgängligt under sidan ”Dokument och kartor” Öppnas i nytt fönster.

Vi har även tidigare, under hösten 2020, genomfört ytterligare ett kompletterande samråd för en alternativ utredningskorridor mellan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp i Upplands Bro. Detta med anledning av synpunkter som kommit in tidigare under samrådsprocessen våren 2020. 

Det första samrådet för den planerade ledningen mellan Hamra och Överby genomfördes under perioden 21 april-10 juni 2020. De sträckningsförslag som vi samrådde om då presenteras tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i samrådsunderlaget på sidan "Dokument och kartor  Öppnas i nytt fönster". 

Svar på yttranden i en samrådsredogörelse

Efter varje samrådsperiod sammanställs inkomna yttranden och våra kommentarer till dem i en samrådsredogörelse. Varje yttrande värderas inför val av ledningens placering. Dessa publiceras på sidan "Dokument och kartor" Öppnas i nytt fönster

Samlad bedömning vid val av sträckning

När samtliga utredningar och inventeringar är klara kommer vi att göra en samlad bedömning utifrån identifierade värden och inkomna synpunkter från samråden samt myndighetsdialogen och välja den sträckning som sammantaget innebär minst påverkan efter att alla aspekter sammanvägts. Dessa är exempelvis boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet. Det innebär att vi kan välja en sträckning som ger en negativ påverkan på en viss plats, men som är lämpligare totalt sett jämfört med andra alternativ.

Tidigare genomförd myndighetsdialog 

En lokaliseringsutredning, som inkluderar en myndighetsdialog, är det första steget i vår process att komma fram till en lämplig placering av en ny elförbindelse. För denna elförbindelse inleddes i slutet av september 2019 en dialog med länsstyrelserna i Uppsala och Stockholms län, kommunerna Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna samt berörda myndigheter (bl.a. Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Trafikverket och Luftfartsverket).

I myndighetensdialogen presenterades två utredningskorridorer som hade identifierats genom framkomlighetstudier. Dialogen gav oss mer information om bland annat natur- och kulturmiljövärden och om andra viktiga aspekter att ta hänsyn till inom korridorerna. Denna information beaktades i det sträckningsförslag som presenterades i det första avgränsningssamrådet under 2020.

 

 

Tillståndsprocessen steg för steg

Klicka på bilden för att se en sammanfattande beskrivning i bild och text av de huvudmoment som ingår i processen för att ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen (pdf,1027 kB, nytt fönster).

Bild som visar de steg samrådsprocessen innehåller