Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hamra-Överby:
Samråd och dialog

Följ projektet via

Myndighetsdialog och samråd är viktiga delar i processen för att planera en ny ledning. Syftet är att hitta den ledningssträckning som innebär minst påverkan för människors hälsa och för miljön. Informationen som vi får från berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelser och andra intressenter i dessa steg är värdefull för att kunna välja en sträckning.

Kompletterande samråd om alternativa utredningskorridorer

För närvarande genomför vi ett kompletterande samråd för en ny utredningskorridor mellan Markeby i Upplands Bro kommun och Överby station i Sollentuna kommun. Anledningen till det är att Försvarsmakten i december 2020 framfört att de motsätter sig att den planerade ledningen uppförs över deras riksintresse Kungsängens övnings- och skjutfält. Därför har Svenska kraftnät nu utrett alternativa sträckningar för passage förbi Kungsängens övnings- och skjutfält, som det här samrådet avser. Samrådet pågår fram till 1 april 2022.

De nya sträckningsalternativen beskrivs i samrådsunderlaget som finns tillgängligt under sidan” Dokument och kartor”.

Vi har även tidigare, under hösten 2020, genomfört ytterligare ett kompletterande samråd för en alternativ utredningskorridor mellan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp i Upplands Bro. Detta med anledning av synpunkter som kommit in tidigare under samrådsprocessen våren 2020.

Efter samrådet sammanställer vi en samrådsredogörelse som vi publicerar här på webben. Därefter fortsätter vår utredning för att kunna presentera ett detaljerat sträckningsförslag.

Samråd om utbyggnadsförslag våren 2020 

Under samrådsperioden 21 april-10 juni kunde allmänheten och berörda ge sina synpunkter och lämna yttranden på förslaget. Tillsammans med tidigare identifierade värden och synpunkter från myndighetsdialogen och samrådet kommer vi att göra en samlad bedömning och välja den sträckning som sammantaget innebär minst påverkan efter att flera aspekter sammanvägts. Dessa är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet. Det innebär att vi kan välja en sträckning som ger en negativ påverkan på en viss plats, men som är lämpligare totalt sett jämfört med andra alternativ.

Sträckningsförslaget inom utredningskorridoren presenteras tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i samrådsunderlaget på sidan "Dokument och kartor Öppnas i nytt fönster". 

Svar på yttranden i en samrådsredogörelse

Efter samrådsperioden sammanställs inkomna yttranden och våra kommentarer till dem i en samrådsredogörelse. Varje yttrande värderas inför val av ledningens placering.

Öppna hus inställda under samrådet

I normala fall brukar Svenska kraftnät hålla Öppna hus under samrådstiden. Så var också planerat för detta projekt, men under rådande förhållande i och med Covid-19 kan vi inte hålla fysiska träffar. Däremot välkomnar vi att ta kontakt med oss om ni har frågor.

översiktskarta_webb.jpg

Myndighetsdialog om utredningskorridorer

En lokaliseringsutredning, som inkluderar en myndighetsdialog, är det första steget i vår process att komma fram till den placering av elförbindelsen som innebär minsta möjliga intrång för människors hälsa och för miljön i jämförelse med andra alternativ. För denna elförbindelse inleddes i slutet av september 2019 en dialog med länsstyrelserna i Uppsala och Stockholms län, kommunerna Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna samt berörda myndigheter (bl.a. Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Trafikverket och Luftfartsverket).

I Myndighetsdialogen presenterades två utredningskorridorer som hade identifierats genom framkomlighetstudier. Utredningskorridorer är bredare områden inom vilka den nya ledningen kan komma att placeras. Dialogen gav oss mer information om bland annat natur- och kulturmiljövärden och om andra viktiga aspekter att ta hänsyn till inom korridorerna.

I slutet av januari 2020 fortsatte utredningen inom en ca 400 meter bred korridor. Nu har ett sträckningsförslag tagits fram inom denna.  

Tillståndsprocessen steg för steg

Klicka på bilden för att se en sammanfattande beskrivning i bild och text av de huvudmoment som ingår i processen för att ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen (pdf,1027 kB, nytt fönster).

Granskad