Dialogen med berörda fastighetsägare och andra intressenter är viktig för Svenska kraftnät i processen med att förnya 400 kV-ledningen mellan Söderåsen-Barsebäck. Vi uppmuntrar er att kontakta oss som arbetar i projektet vid frågor och funderingar

Digitalt informationsmöte 8 juni 2021

Med anledning av coronaviruset covid-19 har fysiska informationsmöten på plats inte kunnat genomföras. Svenska kraftnät håll därför ett digitalt informationsmöte 8 juni. På informationsmöte informerades mer om förnyelsen, tekniska förutsättningar, tillstånd och mark- och ersättningsfrågor. En inspelad version av presentationen finns att se nedan.

Frågor som inkom på mötestillfället finns sammanställda och besvaras under sidan "frågor och svar"

Avsikten är fortfarande att hålla fysiska informationsmöten framöver när det kan göras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Granskad