Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pilotstudie: Sänkt budstorlek för mFRR

Svenska kraftnäts pilotstudie innebär att aktörer kan delta på marknaden för mFRR med mindre bud (1 MW). Syftet är att öka flexibiliteten i kraftsystemet.

Idag är den minsta budstorleken på Svenska kraftnäts marknad för mFRR 5MW. För deltagarna i pilotstudien sänks denna gräns till 1 MW. Studien är endast öppen för nya anläggningar som inte deltagit på reglerkraftmarknaden tidigare.

Pilotstudien inleddes under 2021 och beräknas pågå tills det att budgränsen på marknaden för mFRR sänks till 1 MW för alla budgivare. Tidplanen kan komma att justeras under studiens gång.

Anmäl dig till pilotstudien

Det går att gå med i studien när som helst under året. Leverantörer anmäler sig i samband med förkvalificering genom att mejla till mfrr@svk.se

Lägre budstorlek ger fler möjlighet att stötta kraftsystemet

Omställningen av energisystemet med förnybar elproduktion sker i snabb takt och leder till större utmaningar med att balansera kraftsystemet och därmed till ett ökat behov av flexibla resurser.

Genom att sänka minsta budstorlek på marknaden förväntas mer av kraftsystemets totala flexibilitet bli tillgänglig. Det kan exempelvis röra sig om nya tekniska lösningar, mindre anläggningar eller helt nya aktörer. Att tillgängliggöra marknaderna för stödtjänster för fler aktörer och tekniker är ett viktigt steg i att säkerställa tillräckliga resurser för balansering av kraftsystemet och att upprätthålla driftsäkerheten på ett effektivt sätt även i framtiden.

Anpassning till gemensam standard

För att säkerställa att balanseringen sker effektivt, säkert, miljöanpassat och enligt europeisk lagstiftning pågår arbete för att i framtiden möjliggöra utbyte av balansenergi för FRR på europeisk nivå. Det ska ske via gemensamma plattformar och förutsätter bland annat en definition av gemensamma standardprodukter. Det innebär bland annat att minsta budstorlek för mFRR kommer att vara 1 MW.

Mer information om ny automatiserad nordisk energiaktiveringsmarknad för mFRR finns under Utveckling av kraftsystemet

Implementationsguide på engelska finns på den gemensamma webbplatsen för ny nordisk balanseringsmodell Öppnas i nytt fönster

Avrop ska göras elektroniskt

En förutsättning för att sänka minsta budstorlek är att Svenska kraftnät har tillgång till elektroniska avrop med aktören. Mer information om elektroniska avrop finns i implementationsguiden för elektronisk kommunikation via ECP/EDX. Dokumentet finns för nedladdning på engelska via EDIEL-portalen: Installation Guide for a participant's ECP/EDX Node Öppnas i nytt fönster

Läs också Kom igång med ECP

Förutsättningar för deltagande i pilotstudien

  • Anläggningen har inte deltagit på reglerkraftmarknaden tidigare
    Syftet är att möjliggöra för fler anläggningar att delta på reglerkraftmarknaden, inte för aktörer att dela upp befintliga bud i mindre beståndsdelar.
  • Leverantören uppfyller krav om elektronisk kommunikation för budgivning och avrop. Implementationsguide finns på Fiftys webbplats (på engelska) under meny valet: Transition period. Öppnas i nytt fönster
  • Leverantör ska kunna visa att de tekniska kraven är uppfyllda genom att genomföra en förkvalificering med godkänt resultat/ Övriga tekniska krav uppfylls och godkänns vid test i ordinarie förkvalificering.

Möjlighet till undantag från realtidsmätning

I pilotstudien kan ordinarie krav på realtidsmätning ersättas med krav på att skicka in mätvärden i efterhand. De minimikrav som ställs på noggrannhet, upplösning och samplingstid i pilotstudien anges i tabellen Momentan aktiv effekt.

Tabell: Minimikrav för momentan aktiv effekt under pilotstudien

Minimikrav under pilotstudien Noggrannhet Upplösning Samplingstid
Momentan aktiv effekt 0,5 % 0,1 MW 1 minut

Mer information och kontakt

Vid frågor om pilotstudien, kontakta Svenska kraftnät via e-post: mfrr@svk.se.

Mer information om reserver finns under Aktörsportalen

Läs mer om fördelarna med att bidra med reserver

Mer information om förkvalificering finns under Aktörsportalen

Granskad