Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny upphandling av ramavtal för ledningsåtgärder i transmissionsnätet med krav på avbrottsfria arbeten

Svenska kraftnät kommer under år 2024 att inleda upphandling av Ramavtal för ledningsåtgärder i transmissionsnätet med krav på avbrottsfria arbeten. Värdet är uppskattat till cirka 200 miljoner SEK per år.

Svenska kraftnät har ett befintligt ramavtal som omfattar större statushöjande revisionsåtgärder för att transmissionsnätet ska uppfylla krav på person och driftsäkerhet under dess kvarvarande livstid. För att kunna genomföra åtgärderna enligt det befintliga ramavtalet, är förutsättningen att ledningen/ledningarna skulle vara ur drift (Förutsätter Arbete Utan Spänning, AUS).

I dagsläget är möjligheten att få avbrott mycket begränsad. Då de flesta åtgärderna inom ramen för det befintliga ramavtalet går att genomföra avbrottsfritt behöver ramavtalet förändras med bland annat tydligare krav på entreprenörernas förmåga och kompetens gällande de avbrottsfria arbetsmetoderna Arbete Nära Spänning (ANS) och Arbete Med Spänning (AMS).

Svenska kraftnäts ambition är att allt planerat arbete inom underhåll och revisioner på ledningar i framtiden ska genomföras avbrottsfritt, som förstahandsval.                

För att kunna uppnå den förflyttning som krävs behöver ramavtalet bland annat tydliga krav på förmåga och kompetens till de avbrottsfria arbetsmetoderna ANS och AMS beskrivna i Elsäkerhetsanvisningarna, (EBR ESA) utgivna av Energiföretagen Sverige samt Svenska Kraftnäts egna tillägg till EBR ESA, TR13-03-02.

Vid arbete med spänning på Svenska kraftnäts anläggningar ska utbildningsbevis kunna uppvisas, enligt EBR:s Nordiska riktlinjer för utbildning i Arbete med spänning (AMS) (Beställningsnummer AMS 4:19), eller motsvarande. Svenska kraftnät bedömer om motsvarande utbildning är godkänd.

Inbjudan till upphandling

För att få inbjudan till upphandlingen ska anbudsgivaren vara registrerad i Achilles Utilities NCE under kod 4.9.10 Uppförande av luftledningar, torn (200 kV och däröver) alternativt kod 4.9.16 Inspektion, underhåll och reparation av luftledningar, torn (200 kV och däröver).

Länk till Achilles Utilities NCE

Preliminär tidplan för upphandlingen

  • Upphandlingen publiceras i Achilles Utilities NCE under kvartal 4-2024
  • Tid för att inkomma med anbud är uppskattad till fyra månader.
  • Enbart de anbudsgivares anbud som uppfyller de projektspecifika kvalificeringskraven kommer att utvärderas.