Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Upphandlingar av fyra strategiska affärspaket för luftledningsentreprenader om totalt 36 mdkr

Svenska kraftnät kommer under år 2025 att inleda upphandling av fyra strategiska affärspaket med 400 kV luftledningsentreprenader. De fyra affärspaketen kommer att ha en total omfattning om 36 mdkr. För entreprenader kommer den nya affärsformen strategisk partnering att användas.

Strategisk partnering innebär att kvalificerade och utvalda leverantörer kommer att anförtros att i ett huvudavtal ingå partnerskap med Svenska kraftnät för att genomföra flera luftledningsentreprenader med en gemensam organisation där respektive entreprenad avropas löpande. Entreprenaderna är indelade i två faser – en planering- och projekteringsfas samt en utförandefas.

Det nya arbetssättet förväntas resultera i:

  • Ett effektivare nyttjande av våra verksamheter
  • En ökad investeringstakt genom kortare ledtider
  • En stärkt leverantörsförmåga

Affärspaket för luftledningsentreprenader

Flera luftledningsentreprenader grupperas i affärspaket som är fördelade över tid och i geografisk närhet.

De affärspaket som avses att upphandlas under 2025-2026:

Affärspaket Avtalstid Volym Antal entreprenader Tilldelning/Byggstart
Norrbotten 8 år 10 mdkr 4 2025/2026
Göteborg & Skaraborg 10 år 8 mdkr 7 2025/2026
Västerås 8 år 7 mdkr 6 2025/2026
Karlstadsbenet 8 år 11 mdkr 6 2026/2028

Affärspaketen och de ingående entreprenader kommer att bli synliga i Svenska kraftnäts inköpsplan vid nästa uppdatering via Aktörsportalen på Svenska kraftnäts hemsidor, vilket planeras till kvartal 3 – 2024.

Länk till Aktörsportalen

Kvalificering

För att delta i upphandling av affärspaket ska anbudsgivaren vara kvalificerad vilket sker genom en ansökan om kvalificering till Svenska kraftnät.
Anbudsgivaren ska vara registrerad i Achilles Utilities NCE enligt;

  • Kod 4.9.10 Uppförande av luftledningar, torn (200 kV och däröver)
  • Ledningssystem : Dokumenterad/certifierad på Kvalitet, Hälsa- och säkerhet och Miljö
  • Medlemsstatus : Silver eller Silver+
  • Leveransområde : Sverige

Länk till Achilles Utilities NCE

Utöver registreringen i Achilles kan kvalificeringskrav tillkomma såsom lägsta nivå på senaste årsomsättning samt referensprojekt.

Information om kvalificeringskrav och hur man ansöker om kvalificering kommer att publiceras via Aktörsportalen andra halvåret och planeras till kvartal 3 – 2024.

Kontakt