Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vår vision

”Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling”. Det är vår vision.

Bild på en elledning som sträcker sig över vatten mellan två öar

Visionen uttrycker hur vi ser på framtiden och vår roll i den och ska fungera som en ledstjärna både internt och externt.

  • Vi bidrar till energiomställningen med ett drifts- och personsäkert kraftsystem.
  • Vi arbetar för att Sveriges elförsörjning ska vara säker och fungera även vid svåra påfrestningar på samhället.
  • Vi bidrar till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.
  • Den yttersta samhällsnyttan av vårt uppdrag är en trygg elförsörjning som möjliggör välfärd och tillväxt, nu och för framtida generationer.

Energipolitiska mål

100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Regeringens proposition 2017/18:228 Energipolitikens inriktning. Öppnas i nytt fönster

Klimatpolitiska mål

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Regeringens proposition 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnäts uppdrag bestäms genom förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät och årliga regleringsbrev.

Regleringsbrev 2022 på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster

Huvuduppdraget är att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem.

Svenska kraftnät är även systemansvarig myndighet samt elberedskapsmyndighet. Affärsverket ska främja konkurrensen på elmarknaden och dammsäkerheten i landet samt forskning, utveckling och demonstration av ny teknik.

Vidare ingår det i uppdraget att verka för att de energipolitiska mål som riksdagen har godkänt uppnås, genom att bland annat skapa möjligheter för att bygga ut förnybar elproduktion, och att nya användningsområden för el tas tillvara i omställningen av elsystemet.

Granskad