Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vår vision

”Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling”. Det är vår vision.

Bild på en elledning som sträcker sig över vatten mellan två öar

Visionen uttrycker hur vi ser på framtiden och vår roll i den och ska fungera som en ledstjärna både internt och externt.

  • Vi bidrar till energiomställningen med ett drifts- och personsäkert kraftsystem.
  • Vi arbetar för att Sveriges elförsörjning ska vara säker och fungera även vid svåra påfrestningar på samhället.
  • Vi bidrar till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.
  • Den yttersta samhällsnyttan av vårt uppdrag är en trygg elförsörjning som möjliggör välfärd och tillväxt, nu och för framtida generationer.

Energipolitiska mål

100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Regeringens proposition 2017/18:228 Energipolitikens inriktning. Öppnas i nytt fönster

Klimatpolitiska mål

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Regeringens proposition 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Det är regeringen som bestämmer vad Svenska kraftnät ska arbeta med.

Svenska kraftnäts uppdrag och arbetsområde definieras i förordning med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät.

Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Varje år utfärdar regeringen även ett regleringsbrev där det står vad Svenska kraftnät ska arbeta med under det kommande året. I regleringsbrevet anges mål och särskilda uppdrag, hur verksamheten finansieras samt återrapporteringskrav.

Regleringsbrev 2024 på Ekonomistyrningsverkets webbplats Öppnas i nytt fönster

Flertalet av dessa uppdrag rapporterar vi i årsredovisningen, men flera av uppdragen rapporteras separat. Dessutom tillkommer uppdrag till Svenska kraftnät under året.

Våra regeringsuppdrag

Granskad