Vår vision

”Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling”. Det är vår vision.

Visionen uttrycker hur vi ser på framtiden och vår roll i den och ska fungera som en ledstjärna både internt och externt.

  • Vi bidrar till energiomställningen med ett drifts- och personsäkert kraftsystem.
  • Vi arbetar för att Sveriges elförsörjning ska vara säker och fungera även vid svåra påfrestningar på samhället.
  • Vi bidrar till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.
  • Den yttersta samhällsnyttan av vårt uppdrag är en trygg elförsörjning som möjliggör välfärd och tillväxt, nu och för framtida generationer.

Energipolitiska mål

100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Regeringens proposition 2017/18:228 Energipolitikens inriktning. Öppnas i nytt fönster

Klimatpolitiska mål

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Regeringens proposition 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Öppnas i nytt fönster

Granskad