Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lokala flexibilitetsmarknader

Lokala kapacitetsbrister i elnäten hindrar områden från att få sina behov av eleffekt tillgodosedda. Svenska kraftnät testar lokala flexibilitetsmarknader som ett av flera sätt att hantera detta. Arbetet sker i samverkan med berörda regionnätsägare.

Genom att aktörer tillfälligt minskar sin elanvändning eller ökar sin elproduktion skapas flexibilitet i elnäten i situationer med kapacitetsbrist. Det möjliggör en effektivare användning av tillgänglig effekt, något som blir allt viktigare i framtidens kraftsystem med mer förnybar elproduktion och ökad elektrifiering.

Lokala marknadsplatser för flexibilitet viktigt utvecklingsområde

Handel med flexibilitet innebär att en aktör som tillfälligt kan minska sitt uttag av eleffekt eller öka sin elproduktion kan sälja den förmågan som en flexibilitetstjänst. Genom att sälja flexibilitetstjänster kan aktörer öka sina intäkter och samtidigt bidra till framtidens elsystem. Aktörer har även möjlighet att sälja vidare sin flexibilitet till en av Svenska kraftnäts marknader för balansering.

För köparna av flexibilitetsprodukter, Svenska kraftnät och regionnätsägarna, ger handel med förbrukningsflexibilitet fler verktyg att hantera lokala kapacitetsbrister i elnäten som annars hindrar områden från att få sina effektbehov tillgodosedda.

Flexibilitetsmarknader ger möjlighet för fler och nya aktörer

De lokala flexibilitetsmarknaderna kan erbjuda fler aktörer än traditionellt att delta som säljare av stödtjänster till elsystemet. Exempelvis större elanvändare inom industri och olika former av aggregatorer. Grundläggande är att man tillfälligt kan avstå förbrukning eller öka produktion av el och att den flexibiliteten kan styras.

Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt om lokala flexibilitetsmarknader

Svenska kraftnät deltar för närvarande i två forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) med lokala flexibilitetsmarknader, CoordiNet och Sthlmflex.

CoordiNet

CoordiNet är ett EU-finansierat Horizon 2020 projekt som pågår i sju olika länder. I Sverige drivs projektet i samverkan mellan Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät. Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser genomförs på fyra områden: Uppland, Malmö, Västernorrland/Jämtland och Gotland. Projektet startade 1 januari 2019 och pågår till och med 2022. 

Läs mer om under Forskning och Utveckling om CoordiNet

Sthlmflex

Sthlmflex är ett FoU-projekt för att öka flexibiliteten i Storstockholm. Det bedrivs av Svenska kraftnät i samarbete med Ellevio och Vattenfall Eldistribution.

Läs mer under Forskning och Utveckling om Sthlmflex

Granskad