Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Koncession beviljad för ny 400 kV-ledning mellan Ingelkärr och Stenkullen

Svenska kraftnät har fått beslut från Energimarknadsinspektionen (Ei) om att nätkoncession för linje beviljas för ny 400 kV luftledning mellan Ingelkärr och Stenkullen. Det innebär att projektet kan tas vidare in i nästa fas med planering inför byggnation.

Ingelkärr-Stenkullen-webbkarta.jpg

Den nya 400 kV växelströmsledningen planeras mellan stationerna Stenkullen i Lerums kommun och Ingelkärr i Ale kommun, där en ny station kommer att byggas. Det är en sträcka på ungefär 20 km. Den nya ledningen beräknas vara i drift 2025.

Läs koncessionsbeslutet här (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Ledningen motverkar flaskhalsen i Västkustsnittet

Med förstärkningen vidgas flaskhalsen som idag begränsar det så kallade Västkustsnittet och bidrar till att undanröja handelshinder som idag begränsar möjligheten till elhandel med södra Norge och Danmark. Svenska kraftnät ansöker idag om undantag från Elmarknadsförordningens krav om lägsta nivå för överföringskapacitet, den så kallade 70-procentsregeln, för Västkustsnittet. Med Ingelkärr-Stenkullen i drift förbättras möjligheterna att uppfylla lagkravet om att minst 70% av den driftsäkra överföringskapaciteten ska göras tillgänglig för handelsflöde mellan länder.

Förstärkningen nätet i regionen medger också en kapacitetsökning i norra Göteborgsområdet.

En del av det tidigare projektet Skogssätter-Stenkullen

2016 skickade Svenska kraftnät in en koncessionsansökan för ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Stenkullen. 2019 nekades Svenska kraftnät passage genom riksintresset Bredfjället - Väktorområdet och beslutade med anledning av detta att gå vidare med den södra delen av den planerade förstärkningen, från Stenkullen upp till Ingelkärr. Eftersom Bredfjället – Väktorområdet ligger i den ursprungliga sträckningens norra del påverkar inte framkomlighetsproblematiken genom riksintresset tidplanen för Ingelkärr-Stenkullen. Behovet att förstärka transmissionsnätet även mellan Skogssäter och Ingelkärr är fortsatt mycket stort för att kunna tillgodose det ökade effektbehovet i Göteborgsområdet. Sträckan mellan Skogssäter och Ingelkärr genomförs i ett nytt projekt som efter nya utredningar beräknas starta under våren 2022.