Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Munga-Hamra

Följ projektet via

Transmissionsnätet stärks mellan Munga och Hamra

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet med en ny 400 kV-ledning mellan station Munga i Västerås kommun och station Hamra i Enköpings kommun.

Transmissionsnätet stärks mellan Munga och Hamra

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet med en ny 400 kV-ledning mellan station Munga i Västerås kommun och station Hamra i Enköpings kommun.

Behovet av reinvestering är den viktigaste drivkraften för projekten inom Västerås då transmissionsnätets ledningar snart uppnår sina tekniska livslängder. Den nya 400 kV-ledningen är en förutsättning till ökad överföringskapacitet över snitt 2, både vad gäller aktuellt behov och för att kapaciteten successivt ska kunna öka i framtiden vartefter ledningarna över Snitt 2 uppgraderas inom initiativet NordSyd.

De föreslagna åtgärderna ger även möjlighet till ett ökat uttag från transmissionsnätet i Mälardalen vilket gör att Svenska kraftnät kan tillmötesgå ansökningar om utökade uttagsabonnemang. Åtgärderna ger också en ökad robusthet i transmissionsnätet.

Nytt om Munga-Hamra

Arbete med sträckningsförslag pågår


Planeringen av den nya ledningen mellan Munga–Hamra fortsätter, Svenska kraftnät har nu valt korridor och kommer att arbeta vidare med ett sträckningsförslag. Nästa steg är att granska tidigare insamlat material för att sedan göra ett val av slutlig sträckning inför koncessionsansökan, som planeras skickas in 2023.

Samrådsperioden avslutad


Samrådsperioden för den planerade nya ledningen mellan Munga och Hamra är avslutad. Nu påbörjas arbetet med att sammanställa och bemöta de yttranden som kommit in. Detta resultat kommer att finnas i en samrådsredogörelse som vi kommer att publicera här på projektets webbplats under vintern.

Öppet hus för ledningsprojektet Munga-Hamra


Svenska kraftnät bjuder härmed in till öppet hus för samråd gällande den planerade kraftledningen mellan Munga i Västerås kommun och Hamra i Enköpings kommun.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog Vår, sommar 2021
Samråd Vår 2022
Planerad erhållen koncession 2025
Projektering 2023-2026
Byggstart 2026
Planerad idrifttagning 2028

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Ledningssträckning mellan Munga och Hamra

Ställ en fråga om Munga-Hamra

Ställ din fråga här så svarar vi så snart vi kan.

Kontakt

Granskad