Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och dialog

Projekt: Munga–Hamra
Följ projektet via

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö. Samrådet är nu avslutat och koncessionsansökan skickades in i september 2023.

Koncessionsansökan inskickad 11 september

11 september skickades koncessionsansökan för den valda sträckningen in till Energimarknadsinspektionen (Ei), som nu handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning. Under handläggningstiden remissar Energimarknadsinspektionen Försvarsmakten, berörda länsstyrelser och kommuner, ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som berörs av ansökan och andra kända sakägare samt andra nätkoncessionshavare.

I koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen finns även miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse med. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver den planerade ledningens direkta och indirekta miljöeffekter, både positiva och negativa. Till exempel, natur-, kultur- och boendemiljö. Samrådsredogörelsen är en sammanställning och svar på alla de yttranden som kommit in under samrådsperioden. Du hittar ansökan, miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse under Dokument och kartor.

Avtal och ersättning vid ny elförbindelse

När vi bygger nya elförbindelser behöver vi passera fastigheter som ägs av privatpersoner, kommuner eller andra organisationer.
Här informerar vi om vilka avtal som kan bli aktuella

Om vi bygger en ny elförbindelse på en fastighet har fastighetsägaren lagstadgad rätt till ersättning. Ersättningen regleras i expropriationslagen, samt i kompletterande normer och principer.
Här informerar vi om vad lagen innebär

Tidigare avgränsningssamråd

Under 2021 genomfördes myndighetsdialog med bland annat länsstyrelser, kommuner, region och andra myndigheter inför val av utredningskorridor. Inom korridoren har sedan ett sträckningsförslag tagits fram. Därefter genomfördes samråd om föreslagen utbyggnad mellan 19 april och 31 augusti 2022 med myndigheter, berörda fastighetsägare och närboende, allmänhet och andra intressenter. Senare genomfördes även kompletterande samråd för område norr om Munga i Västerås kommun och Högby i Enköpings kommun.

Vi har sammanställt de inkomna yttranden i en samrådsredogörelsen, där vi bemöter de inkomna yttranden och besvarar vanliga frågor. Tillsammans med inventeringar, utredningar och myndighetsdialog har samrådsredogörelsen varit en viktig del av beslutsunderlaget för att kunna välja en sträckning inför koncessionsansökan.

Du hittar samrådsredogörelsen tillsammans med ansökan under sidan Dokument och kartor.

Granskad