Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Horndal-Munga

Följ projektet via

Vi stärker transmissionsnätet mellan Horndal och Munga

Svenska kraftnät planerar att bygga två nya parallellgående kraftledningar mellan Horndal och Munga. Det görs för att stärka upp transmissionsnätet och byta ut gamla ledningar som uppnått sin tekniska livslängd.

Mer om projektet

Vi stärker transmissionsnätet mellan Horndal och Munga

Svenska kraftnät planerar att bygga två nya parallellgående kraftledningar mellan Horndal och Munga. Det görs för att stärka upp transmissionsnätet och byta ut gamla ledningar som uppnått sin tekniska livslängd.

Mer om projektet

Vi planerar att anlägga två nya parallellgående 400 kV kraftledningar mellan Horndal i Avesta kommun och Munga i Västerås kommun. Munga får också en ny station. Mellan stationen i Horndal och Munga går idag en dubbel 220 kV kraftledning som uppnått sin tekniska livslängd. Förutom att de nya ledningarna ersätter dem, bidrar de tillsammans med övriga satsningar inom NordSyd till behovet av att stärka upp Sveriges transmissionsnät.

De nya kraftledningarna ska bidra till en trygg elförsörjning för bostäder, industrier, företag och övriga samhällsfunktioner i Mälardalen nu och i framtiden.

Nytt om Horndal–Munga

Inventeringar under vår och sommar


Arbetet med de nya ledningarna fortsätter. Under våren och sommaren kommer vi vara ute i fält för att inventera natur- och kulturvärden och bedöma markförhållanden.

Karta som visar utredningskorridor

Kompletterande samråd för område söder om Dalälven


Svenska kraftnät bjuder in till kompletterande samråd för de planerade luftledningarna i område söder om Dalälven till Hanshyttan, i kommunerna Avesta och Sala. Sista dag att lämna yttrande är 22 april 2024.

Vi genomför fältbesök under november


Under november kommer vi att göra fältbesök längs sträckan för de planerade kraftledningarna mellan Horndal och Munga, för att samla in information till förprojekteringen. Under besöken utförs okulär besiktning och eventuellt inmätning.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommuner, länsstyrelser och region juni 2022
Informationsmöten närboende och allmänhet maj 2023
Projektering och förberedande arbete 2022–2028
Byggstart 2028
Ny ledning i drift 2031

Fakta om Horndal–Munga

Teknik: 400 kV växelström luftledning
Längd: cirka 70 km
Kommuner: Avesta, Sala och Västerås

Projekt i närheten

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar.

Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Karta som visar planerad sträcka för ledning mellan Horndal-Munga.

Ställ en fråga om Horndal–Munga

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontakter

Granskad