Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Inbjudan till samråd för Plenninge-Odensala

Efter en inledande myndighetsdialog under vår/sommar 2021 bjuder nu Svenska kraftnät in till samråd om ett sträckningsförslag inom en utredningskorridor för den planerade luftledningen mellan Plenninge i Uppsala kommun och Odensala i Sigtuna kommun.

Efter en inledande myndighetsdialog under vår/sommar 2021 bjuder nu Svenska kraftnät in till samråd om ett sträckningsförslag inom en utredningskorridor för den planerade luftledningen mellan Plenninge i Uppsala kommun och Odensala i Sigtuna kommun.

Elnätet förnyas och förstärks

De planerade nya transmissionsnätsledningarna i Uppsalaområdet kommer att möjliggöra ökad överföring av el från norra till södra Sverige samt ökat effektuttag i Uppsalaområdet. Resultatet kommer bli ett mer flexibelt och robust transmissionsnät som är förberett för förändringar i det svenska elsystemet, en viktig del i energiomställningen i Sverige.

Nu fortsätter samrådsprocessen

Vi samråder med myndigheter, fastighetsägare, kommuner och allmänhet för att informera och ta emot synpunkter på den planerade luftledningen. Utifrån de synpunkter som kommer in under samrådet kan justeringar av sträckningsförslaget inom korridoren bli aktuella.

Samråd pågår mellan 2 maj och 30 september 2022

Samrådsunderlag, som beskriver sträckningsförslaget, finns tillgängligt på projektets webbplats under "Dokument och kartor". På sidan om "Samråd" kan du läsa mer om projektet och samrådsprocessen. Där finns även en inspelad presentation om samrådet.

Lämna synpunkter fram till 30 september

Skicka dina synpunkter via e-post till registrator@svk.se eller via post till Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg – ange diarienummer Svk 2020/3794.