Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM)

CACM innehåller riktlinjer för kapacitetstilldelning mellan elområden och för hanteringen av överbelastningar för dagen före- och intradagsmarknaderna samt fastställande av korrekta elområden. CACM innehåller också riktlinjer för genomförandet av dagen före- och intradagskopplingen.

Ikraftträdande

Den 14 augusti 2015

Svenska kraftnäts arbete med CACM

CACM innehåller bestämmelser som fastställer att Svenska kraftnät som systemansvarig för överföringssystem antingen själv eller tillsammans med berörda systemansvariga för överföringssystem ska ta fram metoder och villkor. Dessa ska sedan godkännas av antingen Ei eller ACER. 

Tabellen ger en överblick över pågående och godkända ärenden som Svenska kraftnät arbetar med.

Artikel Ärende Status
Artikel 15 Kapacitetsberäkningsregioner Godkänd
Artikel 16 Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata Godkänd
Artikel 17 Metod för gemensam nätmodell Godkänd
Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning inom Baltikum Godkänd
Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning inom Norden Godkänd
Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning inom Hansa Godkänd
Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp inom Norden Godkänd
Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp inom Baltikum Godkänd
Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp inom Hansa Godkänd
Artikel 43 och 56 Metod för beräkning av planerade utbyten till följd av dagen före- och intradagskopplingen Godkänd
Artikel 44 Fastställande av reservförfarande inom Hansa Godkänd
Artikel 44 Fastställande av reservförfaranden inom Norden Godkänd
Artikel 44 Fastställande av reservförfaranden inom Baltikum Godkänd
Artikel 45 och 57 Arrangemang för att möjliggöra för fler NEMO:s i ett elområde Godkänd
Artikel 55 Prissättning av intradagskapacitet Godkänd
Artikel 59 Förslag på öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden Godkänd
Artikel 69 Förslag på en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden  Godkänd
Artikel 73 Metod för fördelning av intäkter från överbelastning Godkänd
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp inom Baltikum Godkänd
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp inom Norden Godkänd
Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp inom Hansa Godkänd
Granskad