Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM)

CACM innehåller riktlinjer för kapacitetstilldelning mellan elområden och för hanteringen av överbelastningar för dagen före- och intradagsmarknaderna samt fastställande av korrekta elområden. CACM innehåller också riktlinjer för genomförandet av dagen före- och intradagskopplingen.

Ikraftträdande

Den 14 augusti 2015

Svenska kraftnäts arbete med CACM

CACM innehåller bestämmelser som fastställer att Svenska kraftnät som systemansvarig för överföringssystem antingen själv eller tillsammans med berörda systemansvariga för överföringssystem ska ta fram metoder och villkor. Dessa ska sedan godkännas av antingen Ei eller ACER. 

Pågående och godkända ärenden som Svenska kraftnät arbetar med:

Artikel Ärende Status
15 Kapacitetsberäkningsregioner Avslutad
16 Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata Avslutad
17 Metod för gemensam nätmodell Avslutad
20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning inom Baltikum Avslutad
20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning inom Norden Avslutad
20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning inom Hansa Avslutad
35 Metod för samordnad omdirigering och motköp inom Norden Avslutad
35 Metod för samordnad omdirigering och motköp inom Baltikum Avslutad
35 Metod för samordnad omdirigering och motköp inom Hansa Avslutad
43 Metod för beräkning av planerade utbyten till följd av dagen före-kopplingen Pågående
44 Fastställande av reservförfarande inom Hansa Avslutad
44 Fastställande av reservförfaranden inom Norden Avslutad
44 Fastställande av reservförfaranden inom Baltikum Avslutad
45 och 57 Arrangemang för att möjliggöra för fler NEMO:s i ett elområde Avslutad
55 Prissättning av intradagskapacitet Avslutad
56 Metod för beräkning av planerade utbyten till följd av intradagskopplingen Avslutad
59 Förslag på öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden Avslutad
69 Förslag på en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden  Avslutad
73 Metod för fördelning av intäkter från överbelastning Avslutad
74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp inom Baltikum Avslutad
74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp inom Norden Avslutad
74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp inom Hansa Avslutad